BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Współczesna polityka rachunkowości jako podstawa prezentacji wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej
Modern Accounting Policy as the Basis for Presenting a Reliable Picture of a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 849, s. 85-98, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Accounting policy, Financial statements, Reliability of financial report
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rachunkowość podlega ciągłemu rozwojowi ze względu na zmieniające się potrzeby gospodarki, a zwłaszcza globalizacji. Prowadzi to do zmian bardzo znaczących w koncepcji wyceny w rachunkowości, a w konsekwencji w rozwoju metod oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Efektem tego są zmiany w regulacjach prawnych pod wpływem wynikającego z globalizacji procesu harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Kluczowym zagadnieniem jest takie ukształtowanie polityki rachunkowości przedsiębiorstwa, aby w sposób rzetelny i wiarygodny była odzwierciedlona jego sytuacja majątkowa i finansowa.

Accounting is subject to constant development due to the changing needs of the economy. Such evolution is the result of globalisation, which affects the whole world. This is leading to very significant changes in the understanding of valuation in accounting, and consequently in the development of methods for assessing the financial situation of companies. As legal regulations evolve, the accounting policy of a company needs to change in order to reliably reflect its capital and financial situation. In a global economy, this is very important both for external and internal recipients. A properly conducted accounting policy often helps to maintain a company's market position, something that is particularly relevant in the current economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
 2. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 3. Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2007.
 4. Helin A., Sprawozdanie finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości, FRRwP, Warszawa 2000.
 5. Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdania finansowe - ujęcia księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 6. Mała encyklopedia rachunkowości, red. S. Skrzywan, PWE, Warszawa 1971.
 7. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
 8. Piątek E., Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 9. Sawicki K., Rachunkowość finansowa, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2004.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz.591 z późn. zm.
 11. Wprowadzenie do rachunkowości, red. E. Śnieżek, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Zuchewicz J., Rachunkowość w teorii i praktyce, Sprawozdawczość i analiza finansowa, t. III, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu