BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów), Pogodzińska-Mizdrak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybrane problemy dydaktyczne rachunkowości w uczelni wyższej
Selected Problems in Teaching Accountancy at Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 849, s. 109-129, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Formy dydaktyczne rachunkowości, Jakość kształcenia, Szkolnictwo wyższe, Interdyscyplinarność
Accounting, Teaching methods in accounting, Quality education, Higher education, Interdisciplinarity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wykorzystania interdyscyplinarnych treści ekonomicznych w nauczaniu rachunkowości poprzez seminarium magisterskie oraz różnych form kontroli i oceny wiedzy studenta, a także roli nowoczesnych form kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznej i mediów elektronicznych. (fragment tekstu)

The goal and quality of education depends on many factors. The system of education in Polish universities should be seen as an "open system", formed above all by individuals taking part in educational processes and by technical-organisational conditions. The specific form of learning is also determined by the subjects taught. Accountancy, as a logical applied science that is quantitative and descriptive in nature, may be successfully taught by a combination of various traditional methods and modern information technology. Most relevant to the teaching process are the competence, creativity and responsibility of staff. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M, Jonas K., Młodkowski P, Komputerowe systemy finansowo-księgowe. Zbiór zadań, Wydawnictwo PSB, Kraków 2000.
 2. Andrzejewski M., Jonas K., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości - aspekty dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Lew G., Wykorzystanie distance learning do podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie rachunkowości, Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, red. A. Kardasz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1079, Wrocław 2005.
 4. Pawlikowski J.M., Jakość kształcenia w procesie bolońskim [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2008.
 5. Pogodzińska-Mizdrak E., Współczesne problemy i instrumenty edukacji [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2008.
 6. Rosiak J., Szczypa P, Ocenianie jako ważny element procesu dydaktycznego [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków (Dz.U. nr 164, poz. 1166), zał. nr 32.
 8. Sawicki K., Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 9. Skrzypek J.T., Formy e-zajęć realizowane na uczelnianej platformie MOODLE, „Kurier UEK" 2008, nr 2.
 10. Stępień M., Specyfika kształcenia w zakresie rachunkowości - ukierunkowanie rozwoju metodyki na wzrost jakości kadry menedżerskiej [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2008.
 11. Stępień M., Znaczenie formy egzaminu w procesie dydaktycznym [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008.
 12. Szychta A., Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 17(53), SKwP - Rada Naukowa, Warszawa 2003.
 13. Szydełko A., Nauczyciel akademicki w realizacji procesu bolońskiego [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2008.
 14. Wydymus Z., Postrzeganie w procesie dydaktycznym interdyscyplinarnych powiązań w naukach ekonomicznych szansą menedżerskiego sukcesu [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, red. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu