BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szulc Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego
Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 849, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Szacowanie ryzyka, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Financial statements, Audit of financial statement, Risk estimating, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każde sprawozdanie finansowe zawiera nieścisłości, które mogą być wynikiem błędu (działanie niezamierzone) lub oszustwem (działania zamierzone). W toku kontroli sprawozdania finansowego biegły rewident posługuje się poziomem istotności, czyli poziomem do którego błędy nie są istotne i nie trzeba domagać się ich poprawy. W toku kontroli sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ważnym czynnikiem jest również oszacowanie ryzyka. Można wskazać istnienie dwóch przesłanek ryzyka, występowanie nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych oraz niewykrycia tych nieprawidłowości. Opisano procedury oceny poziomu istotności oraz różne elementy ryzyka.

Every financial statement contains inaccuracies that can be the result of error (unintentional action) or fraud (intentional action). In the course inspecting a financial report, a certified auditor makes use of what he judges to be the level of general and partial materiality when making a judgment about any inaccuracies that are discovered. This article outlines the procedures for judging levels of materiality. In the course inspecting a financial report, a certified auditor also estimates the level of audit risk, which consists of inherent risk, control risk and detection risk. The first two are specific to a given company and are measured by the certified auditor, but the auditor can only influence the level of audit risk by choosing an appropriate level of detection risk. The article presents the various components of audit risk and the process of measuring such risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Fedak Z., Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, SKwP, Warszawa 1998.
  2. Fedak Z., Zakończenie badania sprawozdania finansowego, SKwP, Warszawa 1998.
  3. Helin A., Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
  4. Międzynarodowe standardy rewizji finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
  5. Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, nr 61, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.
  6. Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu