BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nalepka Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami
Outsourcing as a Tool for Rationalising Real Estate Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 850, s. 5-22, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Zarządzanie nieruchomościami, Spółdzielnie mieszkaniowe
Outsourcing, Real estate management, Housing cooperatives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego opracowania jest stosowanie outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami. Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty zasad stosowania outsourcingu ze względu na możliwości zastosowania go do racjonalizacji zarządzania nieruchomościami. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane analizą zastosowania outsoircingu w zarządzaniu zasobem mieszkaniowym w wybranej spółdzielni mieszkaniowej. (fragment tekstu)

The subject of the article is the use of outsourcing by enterprises and institutions to streamline their business and improve process efficiency, hence allowing them to gain and maintain competitive advantage. The possible uses of outsourcing in real estate management are the main focus of the article. The process of real estate management is explained and its activities classified, focusing on the process from the point of view of using outsourcing. The analysis illustrates the use of outsourcing in housing resource management in a housing association. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrostowski T., Utrzymanie obiektów technicznych a usługi outsourcingu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 10.
 2. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Gay C.L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Grześ E., Outsourcing w zarządzaniu spółdzielczym zasobem mieszkaniowym na przykładzie Spółdzielni X, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008 (maszynopis pracy magisterskiej).
 5. Henclewska L., Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, „Nieruchomości” C.H.Beck 2002, nr 5.
 6. Janczyk P., Outsourcing w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Elektrobudowy SA, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2000, nr 5.
 7. Kolud K., Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. A. Nalepka, Wydawnictwo WSB w Tarnowie, Tarnów 2003.
 8. Kolud K., Specyfikacja warunków świadczenia usługi outsourcingowej jako gwarant jej jakości w zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi, „Świat Nieruchomości” 2007, nr 61.
 9. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 10. Trocki M., Metodyka outsourcingu, „Marketing i Rynek” 2001, nr 9.
 11. Trocki M., Outsourcing - kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa, „Marketing i Rynek” 2001, nr 8.
 12. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 141 poz. 1492 art. 185 ust. 1.
 14. Zakres obowiązków w ramach zarządzania nieruchomościami, „Zarządca” 2000, nr 3.
 15. Zarządzanie nieruchomościami, red. E. Kucharska-Stasiak, Valor, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu