BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kafel Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową
Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 859, s. 161-173, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Systemy zarządzania, Zarządzanie jakością, Modernizacja, Produkt, Satysfakcja klienta, Normy ISO 9000
Management system, Quality management, Modernization, Product, Customer satisfaction, ISO 9000
Abstrakt
W pracy omówiono wpływ systemu zarządzania jakością na modernizację organizacji. Przedstawiono także istotę zarządzania jakością, według norm ISO serii 9000, którą jest osiem zasad zarządzania. Zaprezentowano również podstawowe narzędzia systemu zarządzania jakością wpływające na modernizację oraz zmiany zachodzące w organizacji w kolejnych etapach funkcjonowania tego systemu.

The paper discusses the influence a quality management system has on an organisation's modernisation. The essence of quality management contained in ISO series 9000 norms is described along with eight rules of management that can be used by organisations to modernise. The basic tools of quality management in organisations that use QMS are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balon U., Kafel P. [2006], Przegląd zarządzania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 717, Kraków.
 2. Gruszka A., Niegowska E. [2001], Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 3. Henrykowski W. [2007], Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Historia i teraźniejszość, „ABC Jakości”, nr 1-2.
 4. Jedynak P. [2006], Potrzeba ciągłego doskonalenia jako przesłanka oceny systemu zarządzania jakością, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków.
 5. Jedynak P. [2007], Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. Kafel P., Sikora T. [2005], Badania satysfakcji klientów w świetle normy ISO 9001:2000, „Problemy Jakości”, nr 6.
 7. Kindlarski E. [1993], Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach (firmach), Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 8. Kołodziejski S., Krakowska J., Kaźmierski M. [2002], Badania opinii personelu (2), „Personel i Zarządzanie”, nr 23.
 9. Lyon D. [2001], Staff Satisfaction: One of the Keys to a Successful Practice, „Journal of Financial Planning”, Nov. 14, nr 11.
 10. Obiedziński M.M. [2008], Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 11. PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 12. PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 13. PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 14. The ISO Survey of Certifications [2007], www.iso.org (7.01.2009).
 15. Tkaczyk S. [1998], Wymagania jakościowe dla polskich przedsiębiorstw w zmieniającej się Europie [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Wawak T. [2000], Zintegrowany system zarządzania w warunkach zaostrzającej się konkurencji rynkowej [w:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu