BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowarczyk Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Tworzenie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami w organizacji
The Creation and Implementation of a Competence Management System in an Organisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 853, s. 21-37, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kompetencjami, Zasoby ludzkie, Kompetencje pracownicze
Competence management, Human resources, Employees competencies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie metodyki wprowadzania w organizacji gospodarczej systemu zarządzania kompetencjami. Z racji ograniczonej objętości skoncentrowano się jedynie na części zagadnień związanych z kompetencyjnym podejściem do zasobów ludzkich, które ma przyczynić się do osiągania sukcesu przez firmę. (fragment tekstu)

The article presents the issue of employee competence management in an enterprise. It discusses the nature and division of competences, characteristic examples of profiles of competences and a way to use them. The basic elements of the competence management system and the stages of its creation are also presented, as is how a well-defined and updated competence base can prove to be the central element of an organisation’s human resources management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 2. Kopeć J. [2008], Instrumenty zarządzania karierą zawodową [w:] J. Kopeć, J. Piwowarczyk, Wybrane instrumenty rozwoju personelu. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 3. Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 4. Lokshin B., Van Gils A., Bauer E. [2008], Crafting Firm Competencies to Improve Innovative Performance, „European Management Journal”, 10 October, online.
 5. Niedzielski E., Walkowiak R. [2004], Kompetencje menedżerskie w dobie globalizacji (kontekst terminologiczno-metodyczny) [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. O’Dowd P., McQuade E., Murphy E. [2005], A Model for Innovation in Manufacturing Subsidiaries Based in Ireland, „The Irish Journal of Management”, vol. 26, nr 1.
 7. Olbrycht J. [2005], Profil kompetencyjny jako kryterium oceny efektywności menedżerskiej, prezentacja firmy HayGroup na konferencji w dn. 2.06.2005 pt. „Nowe tendencje w zarządzaniu personelem”, organizowanej na AE w Krakowie (materiały niepublikowane).
 8. Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Orlińska-Gondor A. [2006], Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 10. Piwowarczyk J. [2000], Metoda zintegrowanej oceny w doborze pracowników [w:] Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem (materiały konferencyjne), red. W. Waszkielewicz, Wydział Zarządzania AGH, Kraków.
 11. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 12. Rostkowski T, [2002], Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
 13. Rostkowski T. [2003], Zarządzanie kompetencjami w UE [w:] Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, red. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa.
 14. Sidor-Rządkowska M. [2006a], Kompetencje - pożyteczna moda. Zarządzanie oparte na kompetencjach w praktyce firm (1), „Personel i Zarządzanie”, nr 2.
 15. Sidor-Rządkowska M. [2006b]. Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 16. Walkowiak R. [2008], Problemy metodologiczne pomiaru i raportowania kompetencji [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski,T. Listwan, Difin, Warszawa.
 17. Wesołowska A. [2009], Kompetencje - kwalifikacje: w stronę aktywizacji zawodowej osób (długotrwale) bezrobotnych [w:] Kompetencja Work-Life Balance a kierunki rozwoju funkcji personalnej, red. J.P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz, Politechnika Łódzka, Łódź.
 18. Ziębicki B. [2001], Zastosowanie mentoringu w doskonaleniu pracowników, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 564, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu