BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechnik-Kurdziel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Specyfika i zakres doradztwa personalnego
The Nature and Scope of Personnel Consulting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 853, s. 99-110, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo personalne, Funkcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Promocja zatrudnienia
Personnel consulting, Personal function, Human Resources Management (HRM), Promotion of employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie istoty, zakresu, rodzajów oraz roli doradztwa personalnego w skutecznym rozwiązaniu problemów w przedsiębiorstwie. W jego końcowym fragmencie pokazano również sposoby świadczenia tych usług w praktyce. (fragment tekstu)

The article looks at the function of the personnel consultant as an important partner for modern organisations in solving staffing problems. It details the nature, types and range of activity of outside personnel consultants. The importance of their competences is emphasised and their role is compared with that of internal advisors, who are often managers and human resources specialists. The issue is illustrated with services tendered by personnel consulting firms operating on the Polish market. The greater part of the focus here is on the use by enterprises of services from outside recruiting firms. The benefits and drawbacks of these services are discussed and the principles of effective cooperation of both partners in carrying out the process of recruiting and selecting candidates to be hired are described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Beer M. [1997], The Transformation of the Human Resource Function: Resolving the Tension between a Traditional Administrative a New Strategic Role, „Human Resource Management”, vol. 36, nr 1.
 3. Karwiński M. [2007], Organizacja funkcji personalnej [w:] Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 4. Masłyk-Musiał E. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 5. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce [2002], red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Pocztowski A. [2007], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 7. Rynek usług szkoleniowych i doradztwa personalnego [2003/2004], VI edycja raportu, Instytut Zarządzania, Warszawa.
 8. Suchar M. [2008], Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Urbaniak B., Bohdziewicz P. [2005], Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowo¬czesności. Raport 2005, IPiSS, Warszawa.
 10. Urbaniak B., Bohdziewicz P. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi - kreowanie nowoczesności. Raport 2008, IPiSS, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu