BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa
Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 856, s. 23-36, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie projektem, Implementacja, Paradygmaty zarządzania
Enterprise management, Corporation strategies, Project management, Implementation, Management paradigms
Uwagi
summ.
Abstrakt
W początkowym okresie zainteresowanie strategią najczęściej koncentrowało się na formułowaniu kierunku rozwoju zasad funkcjonowania w dłuższym horyzoncie czasu, niewiele uwagi poświęcano natomiast procesowi realizacji tych zdarzeń. (…) Ewoluowało podejście do zarządzania strategicznego od perspektywy mechanistycznej do perspektywy organicznej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania projektem w procesie implementacji strategii z uwzględnieniem założeń podejścia organicznego. (fragment tekstu)

The article presents a discussion of strategic management with a particular focus on the possibility of using project management as a strategy implementation instrument. It describes selected strategy management paradigms and models. Strategy implementation was treated as the transposition of the model of a “dead” system - the strategic plan - onto a live system, or an organisation realising defined strategic goals. This requires static changes in organisational structure as well as a shift in the mindset and approach to the organisation’s employees. The changes themselves require creativity, innovation and the formation of project groups to carry out the work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszyk P., Urbanowska-Sojkin E., Witczak H., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Bolles D., Fahrenkrog S., Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK Guide, 2003.
 4. Byars L.L., Strategic Management. Planning and Implementation, Concepts and Cases, Harper and Row, New York 1987.
 5. Certo S., Peter J., Strategic Management, Random House, New York 1988.
 6. Chandler A., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA 1962.
 7. Dilts R.B., Przywództwo z wizją. Kreowanie świata, do którego ludzie chcą przynależeć, Neuroedukacja, Lublin 2007.
 8. Farjoun M., Towards an Organic Perspective on Strategy, „Strategic Management Journal” 2002, nr 23.
 9. Ghemawat P., Commitment: The Dynamic of Strategy, Free Press, New York 1991.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 11. Gliński B., Kuc R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
 12. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 13. Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM, Warszawa 2003.
 14. Highsmith J., APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, Warszawa 2005.
 15. Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 16. Jeżak J., Zarządzanie strategiczne - rosnące znaczenie podejścia organicznego, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 3.
 17. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Project Management Institute Inc., MT&DC, Warszawa 2006.
 18. Low J., Siesfield T., Measures That Matter, Ernst & Young, Boston 1998.
 19. Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 20. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 21. Noga G., Strukturyzacja procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, nr 774.
 22. Norton D.P., Kaplan R.S., Strategiczna karta wyników, CIM, Warszawa 2001.
 23. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 24. Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
 25. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 26. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 27. Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 28. Von Clausewitz C., On War, Princeton 1976.
 29. Wachowiak P. et al., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 30. Webber A.M., New Math for a New Economy, „Fast Company” 2000, January-February.
 31. Wielki słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN-Oxford, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu