BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa
Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 856, s. 73-90, rys., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Competitive advantage, Enterprise competitiveness, Corporation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie strategii przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości. W artykule zwrócono uwagę na szczególne miejsce przewagi konkurencyjnej w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa zapewniającej silną pozycję na rynku. Przedstawiono również rozważania na temat czynników wpływających na prawidłowe opracowanie strategii oraz zaprezentowano model przedsiębiorczości strategicznej, którego celem jest dążenie ni do powiększenia wartości firmy poprzez zapewnienie oraz utrzymanie stałej przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)

The aim of the article was to present the concept of strategic entrepreneurship in the creation of an enterprise's competitive advantage. The nature of competitive advantage and its source are first presented, followed by a description of the theoretical background of the rise of the concept of strategic entrepreneurship. In addition, a model of strategic entrepreneurship is presented and its components described. The last section offers guidelines an enterprise may follow when employing the concept of strategic entrepreneurship in creating lasting competitive advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analoui F., Karami A., Strategic Management in Small and Medium Enterprises, Unity, Moscow 2005.
 2. Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 3. Barney J.B., Arikan A.M., The Resource-based View: Origins and Implications [w:] Handbook of Strategic Management, ed. M.A. Hitt, R.F Freeman, J.S. Harrison, Black-well Publishers, Oxford 2001.
 4. Christensen C.M., The Innovator’s Dilemma, Harvard Business School Press, Boston 1997.
 5. Covin J.G., Slevin D.P, The Entrepreneurial Imperative Imperatives of Strategic Leadership [w:] Strategic Entrepreneur ship: Creating a New Mindset, ed. M.A. Hitt et al., Blackwell Publishers, Oxford 2002.
 6. Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 7. Daily C.M. et al., Governance and Strategic Leadership in Entrepreneurial Firms, „Journal of Management” 2002, vol. 28, nr 3.
 8. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 9. Dess G.G., Picken J.C., Beyond Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital, Amacom, New York 1999.
 10. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 11. Farjoun M., Towards an Organic Perspective on Strategy, „Strategic Management Journal” 2002, vol. 23, nr 7.
 12. Ghemawat P., Competition and Business Strategy in Historical Perspective, „Business History Review” 2002, vol. 76, nr 1.
 13. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 14. Hamel G., Prahalad C.K., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review” 1994, May-June.
 15. Hitt M. et al., Strategic Entrepreneurship. Creating a New Mindset, „Strategic Management Journal” 2001, June-July.
 16. Hitt M.A. et al., Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation, „Strategic Management Journal” 2001, vol. 22 (special issue).
 17. Hitt M.A., Ireland R.D., The Intersection of Entrepreneurship and Strategic Management Research [w:] Handbook of Entrepreneurship, ed. D.L. Sexton, H. Landstrom, Blackwell Publishers, Oxford 2000.
 18. Ireland R.D., Hitt M.A., Sirmon D.G., A Model of Strategic Entrepreneurship: the Construct and Its Dimensions, „Journal of Management” 2003, vol. 29, nr 6.
 19. Ireland R.D., Webb J.W., Strategic Entrepreneurship: Creating Competitive Advantage through Streams of Innovation, „Business Horizons” 2007, vol. 50, nr 1.
 20. Jasińska A., Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 21. Kaplan R.S., Norton D.P, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 22. Karaś M., Istota i cele przedsiębiorstwa [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 23. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 24. Koźmiński A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 25. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 26. Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, wyd. 3, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 27. Lisiński M., Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, nr 774.
 28. Lynch R., Corporate Strategy, 4th ed., Prentice Hall, London 2005.
 29. McGrath R.M., Falling Forward: Real Options Reasoning and Entrepreneurial Failure, „Academy of Management Review” 1999, vol. 24, nr 1.
 30. McGrath R.M., MacMillan I.C., The Entrepreneurial Mindset, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 31. Obłój K., Strategia organizacji, wyd. 2, PWE, Warszawa 2007.
 32. Osbert-Pociecha G., Innowacyjność przedsiębiorstwa [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 33. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Basic Blackwell, London 1959.
 34. Porter M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 35. Porter M.E., From Competitive Advantage to Corporate Strategy, „Harvard Business Review” 1987, May-June.
 36. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1986.
 37. Schumpeter J.A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge 1934.
 38. Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, „Academy of Management Review” 2000, vol. 25, nr 1.
 39. Sharma P., Chrisman J. J., Toward a Reconciliation of the Definitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice” 1999, vol. 23, nr 3.
 40. Sirmon D.G., Hitt M.A., Managing Resources: Linking Unique Resources, Management and Wealth Creation in Family Firms, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2003, vol. 27, nr 4.
 41. Tushman M.L., O’Reilly C.A., Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change, „California Management Review” 1996, vol. 38, nr 4.
 42. Wernerfelt W.A., A Resource-based View of the Firm, „Strategic Management Journal” 1984, vol. 5, nr 2.
 43. Wickham PA., Strategic Entrepreneurship, 4th ed., Pearson Education, Essex 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu