BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pfeifer Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Wykorzystanie modeli wzorcowych w rozwiązaniu problemu kompensacji cech podczas oceny jakości wyrobów
The Use of Standard Models to Solve the Problem of Compensation for Properties When Assessing the Quality of Products
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 831, s. 31-42, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Ocena jakości, Ocena wyrobów
Commodity science, Quality assessment, Evaluation of products
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z ważniejszych zagadnień w zarządzaniu jakością, a także w naukach towaroznawczych, jest wielokryterialna ocena jakości wyrobów. Oceny mogą mieć charakter obiektywny lub subiektywny: dokonywane przez indywidualnych użytkowników (konsumentów) są subiektywne, natomiast analizy towarów przeprowadzane systematycznie na potrzeby przedsiębiorstw, organizacji handlowych lub w celach naukowych powinny być niezależne. W prezentowanym artykule określenie "ocena obiektywna" dotyczy oceny liczbowej otrzymanej w wyniku ustalonych procedur. Tworzą one określony system, nazywany modelem oceny wyrobów. Oceny obiektywne powinny być powtarzalne, podobnie jak ma to miejsce w badaniach empirycznych. Podane określenia nie oznaczają jednak, że oceny obiektywne to tylko te, które są wyrażane za pomocą liczb.

In the paper selected issues concerning multi-criteria assessment of products are discussed. Similarities and differences between the mapping of points onto the numerical axis and the assessment related to the commodity science are shown. A model for assessment, based on the Cartesian distance, in which measures of quality heterogeneity in the form of the range of partial results are used, has been proposed. On the basis of the carried out simulation research it has been shown that the proposed assessment models make it possible to eliminate the phenomenon of compensation for properties; hence, they may be widely used in quality management and research related to the commodity science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Elementy teorii jakości, PWN, Warszawa 1980.
 2. Borys T., Kategorie jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania, nr 23, Wrocław 1984.
 3. Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 4. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
 5. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 7. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2005.
 8. Leja F., Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1966.
 9. Pfeifer S., An Application of Non-linear Normalisation to Quality Assessment of Goods [w:] Global Safety of Commodity and Environment: Quality of Life, Proceedings of the 15 th IGWT Symposium, vol. I, Kiev 2006.
 10. Pfeifer S., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu i ocenie jakości towarów, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2004, nr 1.
 11. Pfeifer S., Niepewność oceny w badaniach towaroznawczych [w:] Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, monografia z cyklu Techniczne i Ekonomiczne Aspekty Jakości, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2007.
 12. PN-EN ISO 9000:2006, Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 13. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 14. Wishart D., Mode Analysis: A Generalisation of Nearest Neighbour which Reduce a Chaining Effects [w:] Numerical Taxonomy, ed. A.J. Cole, Academic Press, New York 1969.
 15. Zalewski R.I., Aktualne trendy w nauce o jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu