BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szakiel Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Modelowanie zachodzących w procesach starzenia zmian wybranych parametrów emulsji kosmetycznych
Modelling of Changes in Selected Parameters of Cosmetic Emulsions, Occurring during the Ageing Process
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 831, s. 69-78, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Kosmetyki, Jakość produktów przemysłowych, Przechowalnictwo
Industrial commodities, Cosmetics, Quality of industrial products, Storage
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badania zmian lepkości dynamicznej jako wskaźnika niekorzystnych zmian zachodzących w nawilżających emulsjach kosmetycznych w wyniku procesów starzenia w zależności od warunków przechowywania. Opracowanie modelu współzależności między nasileniem występowania niekorzystnych zmian jakościowych w czasie i warunków przechowywania pozwala na wydłużenie okresu trwałości nawilżających emulsji kosmetycznych dzięki modyfikacji mikroklimatycznych warunków przechowywania.

The paper presents the results of research works aimed at estimating the effects of selected parameters of the conditions under which humidifying cosmetic emulsions are stored on the rate at which ageing changes occur in them. The storage conditions should be understood as microclimatic factors, which include air temperature and air humidity, solar radiation, and air flow intensity. Considering the fact that unit packages, made of plastics, effectively isolate the product from the effects of all the microclimatic factors except temperature, the deliberations on the effects of storage conditions on the quality of humidifying cosmetic emulsions have been limited to the determination of the effect of temperature on changes in the product quality. The results of earlier personal sensory research have shown that in the case of humidifying cosmetic emulsions, the property which has a great influence on the product assessment and which shows great dynamics of changes during the ageing process is the consistency. Because of the semi-liquid form of cosmetic emulsions, dynamic viscosity has been chosen as the property describing the consistency. As regards the presented results of the research, changes in dynamic viscosity were used as the indicators of unfavourable changes occurring in humidifying cosmetic emulsions during the ageing process. On the basis of the results obtained, a mathematical model has been developed to describe the relationship between the viscosity change rate and storage period and temperature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Brud W.S., Glinka R., Technologia kosmetyków, MA Oficyna Wydawnicza, Łódź 2001.
  2. Chochół A., Depa B., Zapewnienie bezpieczeństwa stosowania artykułów kosme-tycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 599, Kraków 2002.
  3. Chochół A., Szakiel J., Badania sensoryczne wybranych kryteriów jakości nawilżających emulsji kosmetycznych [w]: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Doroszewicz, A. Zabierzowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  4. Ferguson J., Kembłowski Z., Reologia stosowana płynów, Marcus, Łódź 1995.
  5. Gajewski A., Kaniewski J., Zastosowanie badan reologicznych do oceny trwałości produktów chemii gospodarczej, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2005, nr 4.
  6. Kabza Z., Kostyrko K., Metrologia mikroklimatu pomieszczenia i środowiskowych wielkości fizycznych, Politechnika Opolska, Opole 2004.
  7. Korzeniowski A., Karczewski J., Technika i technologia przechowywania produktów przemysłowych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
  8. Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A., Przechowywanie i transport towarów, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
  9. Marcinkiewicz-Salomonowiczowa J., Zarys chemii i technologii kosmetyków, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1995.
  10. Szakiel J., Consumer Preferences for Cosmetic Moisturizing Lotions [w:] Proceedings of the 10th Scientific Conference with International Participation: The Quality of Commodities - Problems and Prospects, Varna, Bulgaria, October 12-14,2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu