BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Kinetyka zmian intensywności zapachu w czasie - propozycja metodyki badania
Kinetics of Fragrance Intensity Changes in Time - a Proposal for a Research Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 831, s. 79-88, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo przemysłowe, Analiza sensoryczna, Metody badawcze, Kosmetyki
Industrial commodities, Sensory analysis, Research methods, Cosmetics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest opracowanie obiektywnej metody badania zmian intensywności zapachu. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących oznaczania intensywności zapachu, prowadzonych w laboratorium sensorycznym Wydziału Towaroznawstwa Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie.

In the paper the experiments, aimed at developing an objective method for determining changes in fragrance intensity, are presented. It has been attempted to answer the question whether the results of intensity determinations with the use of a sensory panel are in conformity with those obtained when using an electronic nose. Next, the results of experimental studies, concerning fragrance intensity determinations, performed by selected assessors, are presented. The studies were carried out in the sensory laboratory at the Faculty of Commodity Science, Cracow University of Economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Chochół A. i in., Opracowanie wzorca preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych przemysłowych, badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa, nr 10/KTP/2/2005/202 (materiały niepublikowane).
 3. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 4. Dziubek B., Jędryka T., Statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych dokonanych na skali porządkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 590, Kraków 2002.
 5. Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczna. Wybrane metody i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 6. Jędryka T., Metody sensoryczne, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 7. Jędryka T., Wpływ sposobu prowadzenia badań na wyniki ocen sensorycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 718, Kraków 2006.
 8. Meilgaard M., Civille G., Carr T., Sensory Evaluation Techniques, 3rd ed., CRC Press, London 1999.
 9. PN-EN ISO 5492:1997, Analiza sensoryczna. Terminologia.
 10. PN-EN ISO 5496:1997, Analiza sensoryczna. Metodologia. Wprowadzenie i szkolenie oceniających w wykrywaniu zapachów.
 11. PN-EN ISO 6658:1998, Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 12. PN-EN ISO 8586-1:1996, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru. szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 13. PN-EN ISO 8586-2:1996, Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Eksperci.
 14. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 2, Statsoft, Kraków 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu