BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krełowska-Kułas Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Badanie preferencji konsumenckich mlecznych napojów fermentowanych
Consumer Preferences Regarding Fermented Milk Products
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 851, s. 61-73, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Mleczarstwo, Rynek mleka, Badanie preferencji konsumenckich, Badania ankietowe
Food commodities, Dairy, Milk market, Consumer preferences research, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania zachowań konsumenckich odgrywają dużą i ważną rolę w ocenie żywienia ludzi. Prac z zakresu preferencji konsumentów związanych ze spożywaniem mlecznych napojów fermentowanych jest jak dotąd niewiele. Dlatego też podjęto badania nad preferencjami konsumentów związanymi ze spożywaniem mlecznych napojów fermentowanych. Omówione w artykule badania zostały przeprowadzone za pomocą metody ankietowej z wykorzystaniem specjalnie opracowanego do tego celu kwestionariusza. Populacja ankietowanych obejmowała 396 osób zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz sytuacji materialnej. Badania przeprowadzono wśród losowo wybranych osób w okresie od stycznia do października 2006 r. w Krakowie i okolicznych miejscowościach.

The aim of the studies was to determine consumer preferences regarding fermented milk products. The studies were carried out from January to October 2006 in Cracow and its surroundings. The investigation was conducted using a questionnaire survey. The survey population included 396 respondents. It was found that yogurt and kefir were the most popular products among the consumers of fermented milk products. The important factors determining the purchase of a given product were: its nutritional value, health promoting properties and consumer's confidence in the manufacturer. The product brand played an important role in making the purchase decision. Most consumers had their preferred brands. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G., Zachowanie żywieniowe młodych konsumentów na rynku przetworów mlecznych, "Przegląd Mleczarski" 2007, nr 1.
 2. Babicz-Zielińska E., Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2001, nr 4.
 3. Badanie oczekiwań i preferencji konsumentów produktów mlecznych przeprowadzone w końcu 1998 r., "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 3.
 4. Borek-Wojciechowska R., Jogurty i ich wartość odżywcza, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 7.
 5. FAO/WHO Codex Alimentarius Commision Annex Proposed Draft Standard for Fermental Milks (All) CL 1997 - MMP, November 1997.
 6. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, PWN, Warszawa 2003.
 7. Górska-Warsewicz H., Strategie marek mleczarskich, "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 4.
 8. Gronowska-Senger A., Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2007, nr 112.
 9. Jakubczyk E., Kosikowska M., Jakość mlecznych napojów fermentowanych pochodzących z niektórych krajów Unii Europejskiej, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 6.
 10. Jakubczyk E., Kosikowska M., Skarżyńska M., Jakość jogurtów produkowanych w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 10.
 11. Jeznach M., Ocena zmian na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów, Roczniki Naukowe SGGW 2005, z. 3.
 12. Kosikowska M., Jakubczyk E., Nowa generacja mlecznych produktów fermentowanych z udziałem probiotyków i prebiotyków, produkty synobiotyczne, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 12.
 13. Krüger A., Sytuacja światowego mleczarstwa i perspektywy jego rozwoju, "Przegląd Mleczarski" 2005, nr 10.
 14. Kuśmierczyk K., Konsumenci produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 3.
 15. Łukasinski W., Rynek mleka i jego przetworów w Polsce w latach 1989-2005, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2006, nr 3.
 16. Mckinley M., The Nutrition and Health Beneficts of Yoghurt, "International Journal Dairy Technology" 2005, nr 1.
 17. Nieżurawski L., Szczepańska E., Preferencje klientów na rynku wybranych produktów mleczarskich, "Przegląd Mleczarski" 2004, nr 4.
 18. Nitecka E., Stanowisko Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa w dyskusji dotyczącej promowania zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 5.
 19. Nowak M., Trziszka T., Szołtysik M., Preferencje konsumentów mlecznych napojów fermentowanych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2007, nr 1.
 20. PN-A-86061:2002. Mleko i przetwory mleczne. Mleko fermentowane.
 21. Przybojewska B., Rafalski H., Kwasy tłuszczowe występujące w mleku a zdrowie człowieka. Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe SCFA (cz. I), "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 52.
 22. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2006.
 23. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, Dz.U. nr 96 poz. 819.
 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, Dz.U. nr 137 poz. 966.
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, Dz.U. z 2005 r., nr 2 poz. 9.
 26. Standards of Identity Terminology Fermented Milk Products, Doc. 316, FILllDF, Commision D-Legislation, 1997.
 27. Szczepaniak B., Górecka D., Flaczyk E., Postawy konsumentów wobec prozdrowotnych artykui6w żywnościowych, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2003, nr 30.
 28. Świątkowska M., Reklama jako narzędzie wpływu na konsumentów, "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 2.
 29. Świda J., Kukliński A., Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2002, nr 3.
 30. Unal B., Metin S., Isikh N., Use of Response Surface Methodology to Describe the Combined Effect of Storage Time, Locust Bean Gum and Dry Matter of Milk on the Physical Properties of Low-fat Set Yoghurt, "International Dairy Journal" 2003, nr 13
 31. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171 poz. 1225.
 32. Wądołowska L., Mleko w żywieniu ludzi dorosłych w świetle współczesnych zaleceń żywieniowych, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 8.
 33. Ziarno M., Kultury ochronne w technologii mleczarskiej (cz. II), "Przegląd Mleczarski" 2006, nr 55.
 34. Żelazna K., Popielarska A., Mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu