BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buczek Bronisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Regeneracja adsorpcyjna zużytej frytury za pomocą handlowego krzemianu magnezu
Adsorptive Regeneration of Used Oil by Commercial Magnesium Silicate
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 874, s. 5-18, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Chemia, Chemia spożywcza, Olej smażalniczy, Odpady użyteczne, Oczyszczanie zużytych olejów
Chemistry, Food chemistry, Cooking oil, Useful wastes, Purification of waste oils
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań nad oczyszczaniem frytury po smażeniu frytek za pomocą adsorbentu mineralnego (krzemianu magnezu) wytwarzanego na potrzeby różnych sieci restauracji typu fast food. Oczyszczanie przeprowadzono dla stosunków masowych adsorbentu do oczyszczanej frytury 1:20 oraz 1:220. Analizowano zmiany wskaźników fizykochemicznych, jakościowych oraz skład kwasów tłuszczowych frytury świeżej, posmażalniczej oraz oczyszczonej.

When food is fried in the presence of oxygen, light, moisture and at higher temperatures, multistage and chemical reactions occur in the frying fat. Non-polar triacyloglycerides transform into polar-nature substances that accelerate the break-down of fat. Substances formed during frying unfavourably affect the quality and nutritional value of fried food, a fact manifested by changes in the smell, consistency and colour of the frying medium. In order to improve the quality indicators of frying fats, the oil could be purified by contact with various carbonaceous or mineral adsorbents. Using commercial magnesium silicate to remove degrading products from frying oil for chips was studied. The quality of fresh, used and purified frying oils were evaluated by measuring the density, viscosity, colour, iodine value, acid value, peroxide value, total oxidation index, content of polar compounds and fatty acids profiles. The results of using commercial magnesium silicate at different mass ratios to purify used frying oil are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumenthal M.M. [1996], Frying Technology, „Bailey's Industrial Oil and Fat Products", vol.3.
 2. Buczek B., Chwiałkowski W. [2004], Purification of Used Frying Oil by Treatment with Magnesium Silicate, „3rd Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edinburgh, Scotland.
 3. Cooke B.S. [2004], Adsorbent Treatment of Frying Oils and the Impact on Health and Nutrition, „3rd Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edinburgh, Scotland.
 4. Cooke B.S. [2006], Adsorbent Treatment of Frying Oils: Commercial Frying Case Study, „4th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a Healthier Future", Madrid, Spain.
 5. Cooke B.S. [2007], Adsorbent Purification of Frying Oils, „5th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids: From Science to Application", Gothenburg, Sweden.
 6. Kuropka J. [1988], Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Lin S., Akoh CC, Reynolds A.E [1998], The Recovery of Used Frying Oils with Various Adsorbents, „Journal of Food Lipids", vol. 5.
 8. Lin S., Akoh C.C., Reynolds A.E. [2001], Recovery of Used Frying Oils with Adsorbent Combinations: Refrying and Frequent Oil Replenishment, „Food Research International", vol. 34.
 9. Miyagi A., Nakajima M. [2003], Regeneration of Used Frying Oils Using Adsorption Processing, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 80.
 10. PN-A-86934:1995 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy ogólnej.
 11. PN-EN ISO 3961:2006 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby jodowej.
 12. PN-EN ISO 5508:1996 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej.
 13. PN-EN-ISO 15304:2003 Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych. Metoda chromatografii gazowej.
 14. PN-EN-ISO 3960:2005 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 15. PN-EN-ISO 660:2005/Apl:2007 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 16. PN-EN-ISO 6885:2007 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce. Oznaczanie liczby anizydynowej.
 17. PN-ISO 5509:2001 Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 18. Yates R.A., Caldwell J.D. [1992], Adsorptive Capacity of Active Filter Aids for Used Cooking Oil, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 69.
 19. Yates R.A., Caldwell J.D. [1993], Regeneration of Oils Used For Deep Frying: A Comparison of Active Filter Aids, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 70.
 20. Zhu Z.Y., Yates R.A., Caldwell J.D. [1994], The Determination of Active Filter Aid Adsorption Sites by Temperature-programmed Desorption, „Journal of the American Oil Chemists' Society", vol. 71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu