BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halagarda Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Cichoń Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Znakowanie produktów spożywczych informacją o wartości odżywczej
Food Product Nutritional Labelling
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 874, s. 19-36, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo żywności, Oznakowanie produktów spożywczych, Jakość produktów spożywczych, Preferencje konsumenta, Informacyjna funkcja opakowania
Food commodities, Food labeling, Quality of food products, Consumer preferences, Information function of packaging
Abstrakt
Celem pracy jest sprawdzenie świadomości żywieniowej konsumentów oraz określenie preferencji dotyczących znakowania produktów spożywczych wartością odżywczą. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie 292 studentów towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studenci towaroznawstwa zostali wybrani do badań ze względu na ich wnikliwość, zainteresowania związane ze znakowaniem środków spożywczych oraz wiedzę dotyczącą żywności. Są oni także grupą osób, która w przyszłości będzie mogła mieć wpływ na kształtowanie i weryfikowanie wymagań dotyczących m.in. jakości i wartości żywieniowej produktów spożywczych.

The paper presents results of a survey on nutritional awareness and food nutritional labelling preferences conducted among commodity science students from three polish universities - the University of Economics in Cracow, the University of Economics in Poznan and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Commodity science students were chosen because they were assumed to have knowledge about food products and labelling. They are also a group of people that in the future could be responsible for creating and verifying food and nutrition guidelines. The article also analyses the two most popular nutritional labelling systems in Europe - GDA and Traffic-light food labelling, which the students polled decided should be combined into one. They further believe nutritional labelling should be mandatory, and appear on the front of food product packaging. The questionnaire also revealed that despite their declarations of full or partial understanding of nutritional labeling systems, students couldn't correctly interpret information provided by the GDA system. What is more, almost two thirds of them could not give the correct name of any food nutrition labeling system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk Z., Rudzki W. [1977], Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa.
 2. Brimelow A. [2007], Public Want Food 'Traffic Lights', „BBC News", http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/health/6397187.stm, 17.05.2010.
 3. Czarniecka-Skubina E., Janicki A. [2009], Znakowanie produktów żywnościowych. Dobrowolne znakowanie wartością odżywczą, „Przemysł Spożywczy", nr 2.
 4. Czechowicz K. [bd], Wiesz co jesz, czyli Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą, http://www.eduskrypt.pl/wiesz_co_jesz_czyli_ogolnopolski_ dobrowolny_program_znakowania_wartoscia_odzywcza-info-9321.html, 17.05.2010.
 5. Eatwell [bd], Traffic Light Labelling, http://www.eatwell.gov.uk/foodlabels/trafficlights/, 19.04.2010.
 6. Euractiv [2010], EU Lawmakers Reject Colour-coded System for Food Labels, http://www.euractiv.com/en/health/eu-lawmakers-reject-colour-coded-system-food-labels--news-351204, 17.05.2010.
 7. FoBH [2008], Traffic-light Food Labelling, http://www.fph.org.uk/resources/AtoZ/ ps_food_labelling.pdf, 17.05.2010.
 8. Foodwatch [2010], Traffic Lights. Colour Your Food!, http://foodwatch.de/e6380/e34762/, 10.05.2010.
 9. FSA [bd], Signpost Labelling Research, http://www.foodstandards.gov.uk/foodlabelling/signposting/siognpostlabelresearch, 17.05.2010.
 10. FSA [2007], Front-of-pack Traffic Light Signpost Labelling Technical Guidance, http:// www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/frontofpackguidance2.pdf, 19.04.2010.
 11. FSA [2010], Front of Pack (FOP) Nutrition Labelling, http://www.food.gov.uk/multime-dia/pdfs/board/fsa100307.pdf, 17.05.2010.
 12. Halagarda M., [2009], System Sygnalizacji Świetlnej na sklepowych półkach, „Cukiernictwo i Piekarstwo", nr 5.
 13. Kelly B. i in. [2008], Front-of-Pack Food Labelling: Traffic Light Labelling Gets the Green Light, Cancer Council, Sydney.
 14. Kim W.K., Kim J. [2009], A Study on the Consumer's Perception of Front-of-pack Nutrition Labeling, „Nutrition Research and Practice", vol. 3(4).
 15. Kot M. [2010], Prawidłowe znakowanie wartością odżywczą, „Cukiernictwo i Piekarstwo", nr 1-2.
 16. PFPŻ [bda], Dopuszczalne dzienne spożycie, http://www.pfpz.pl/index/?id= 20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53, 17.05.2010.
 17. PFPŻ [bdb], Jaka jest różnica miądzy GDA a RDA (Zalecana Dzienna Podaż), http:// www.pfpz.pl/index/?id-20c9f5700da1088260df60fcc5df2b53, 17.05.2010.
 18. PFPŻ [2007], Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA, http://www.pfpz.pl/index/?id-86a1793f65aeef4aeef4b479fc9b2bca, 17.05.2010.
 19. PIS [bd], Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA, http://www.pis.lodz.pl/pliki/akt_071204.pdf, 19.04.2010.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą, Dz.U. nr 137 poz. 967.
 21. Warto znać wartość [2009], „Pro-Test", nr 1.
 22. Wills J.M. i in. [2009], European Consumers and Nutrition Labeling, „Food Engineering & Ingredients", vol. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu