BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzwończyk Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Ekonomiczny nurt analiz społeczeństwa obywatelskiego
An Analysis of Economic Trends in Civic Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 5-15, bibliogr. 32 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przemiany społeczne, Społeczeństwo, Społeczeństwo obywatelskie, Klasa średnia
Systemic transformation, Social change, Society, Civic society, Middle class
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przez pryzmat kategorii ekonomicznych, opisano społeczeństwo obywatelskie w krajach postkomunistycznych. Najpierw przedstawiono trzy nurty analityczne w społeczeństwie obywatelskim w krajach Europy Wschodniej: socjologiczny, ekonomiczny i kulturowy. Opisano dysfunkcyjne elementy funkcjonowania tego społeczeństwa w krajach realnego socjalizmu. Ostatnia część artykułu koncentruje się na konsekwencjach braku klasy średniej w społeczeństwach postkomunistycznych, która jest uważana za główny czynnik w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Through the lens of economic categories, the article describes civic society in post-communist countries. The author first presents three analytic trends at work in civic society in Eastern Europe countries: sociological, economic and cultural. She then briefly describes the dysfunctional elements of civic society functioning in ex-USSR satellite countries, emphasising the pauctiy of deliberations on economic issues. The last part of the paper concentrates on the consequences of the lack of a middle class that typifies post-communist societies yet which is considered to be the main agent in creating civic society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Ani książę, ani kupiec: obywatel [1997], red. J. Szacki, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 2. Antoszewski A. [2000], Społeczeństwo obywatelskie a proces konsolidacji demokracji [w:] Studia z teorii polityki, t. III, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Blok Z. [2006], Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 4. Bobbio N. [1997], Społeczeństwo obywatelskie [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 5. Canovan M. [1981], Populism, Junction Books, London.
 6. CBOS [2007], Krytyczni demokraci: akceptacja demokracji a ocena jej funkcjonowania w Polsce, komunikat z badań nr 7.
 7. CBOS [2009], Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, komunikat z badań nr 20.
 8. Domański H. [1994], Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa.
 9. Domański H. [2002], Polska klasa średnia, FNP, Wrocław.
 10. Dzielski M. [1995], Odrodzenie ducha - budowa wolności. Pisma zebrane, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, Znak, Kraków.
 11. Dziubka K. [1998], Społeczeństwo obywatelskie: wybrane aspekty ewolucji pojęcia [w:] Studia z teorii polityki, t. II, red. A. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Fromm E. [1993], Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa.
 13. Gliński P. [1999], O społeczeństwie obywatelskim w Polsce: teoria i praktyka [w:] Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, IFiS PAN, Warszawa.
 14. Gorlach K. [1995], Chłopi, rolnicy, przedsiębiorcy - „kłopotliwa klasa” w Polsce postkomunistycznej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 15. Goryńska-Bittner B. [2005], Zmierzch (?) społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 16. Kisielewski S. [1987], Bez cenzury, Editions Spotkania, Paryż.
 17. Leleń T. [2005], Nieukończona transformacja. Przemiany klasy średniej: od dynamicznego powstania do roli balastu politycznego, „Studia Polityczne”, nr 17.
 18. Lipset S.M. [1995], Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, PWN, Warszawa.
 19. Łabędź K. [1991], Ewolucja myśli politycznej opozycji [w:] Łagodna agonia realnego socjalizmu, red. J. Hausner, T. Klementewicz, ISP PAN, Warszawa.
 20. Łabędź K. [1997], Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-1989, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 21. Marody M. [1991], Polityka [w:] Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej, red. M. Marody, „Aneks”, Londyn.
 22. Mokrzycki E. [2001], Bilans niesentymentalny, IFiS PAN, Warszawa.
 23. Offe C. [1999], Drogi transformacji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnio- niemieckie, PWN, Warszawa-Kraków.
 24. Offe C. [1992], Kapitalizm jako projekt demokratyczny? Teoria demokracji w obliczu potrójnego przejścia w Europie Środkowo-Wschodniej, „Studia Socjologiczne”, nr 3-4.
 25. Ogrodziński P. [1991], Piąć tekstów o społeczeństwie obywatelskim, ISP PAN, Warszawa.
 26. Pietrzyk-Reeves D. [2004], Społeczeństwo obywatelskie [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, WAM, Kraków.
 27. Szacki J [1994], Liberalizm po komunizmie, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Znak-Warszawa.
 28. Szacki J. [1997], Wstąp. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel, red. J. Szacki, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa.
 29. Sztompka P. [1992], Dylematy wielkiej transformacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, LIV, z. 1.
 30. Sztompka P. [1996], The Year 1989 as a Cultural and Civilizational Break, „Communist and Post-Communist Studies”, vol. 29, nr 2.
 31. Świderski B. [1996], Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce, IFiS PAN, Warszawa.
 32. Tarkowski J. [1988], Sprawność gospodarcza jako substytut legitymacji w Polsce powojennej [w:] Legitymacja, red. A. Rychard, A. Sułek, PTS, UW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu