BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwoth-Zielińska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Działania prawne podejmowane przeciwko nowym ruchom i kultom religijnym w Europie : charakterystyka wybranych nowych ruchów religijnych i sekt
Legal Measures against New Religious Movements and Cults in Europe and the Characteristics of Chosen Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 165-173, bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Polityka wyznaniowa, Związki wyznaniowe, Regulacje prawne
Religious policy, Religious association, Legal regulations
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Sekty i tzw. "nowe religie" są dziś dość powszechnym zjawiskiem, na które szczególnie narażeni są młodzi ludzie. Negatywny ich wpływ przejawia się między innymi na psychicznym znęcaniu się nad człowiekiem, maltretowaniu, wykorzystywaniu seksualnym. W artykule przeanalizowano wybrane ruchy religijne oraz sekty. Przedstawiono działania podjęte przez państwa i organizacje międzynarodowe w celu ochrony społeczeństwa przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Sects and what is called “new religion” are today a fairly widespread phenomenon, and one to which young people are particularly vulnerable. Their negative impact is manifested, inter alia, by the breaking down of an individual’s personality, instilling a decreased sense of security in the current environment in order to degrade one’s view of self and society, taking advantage of a state of fear and threats. The leaders of groups that fall under the umbrella of “new religion” exploit individuals in order to commit crimes. The article examines the styles and functions of selected religious movements and sects and presents the actions taken by national governments and supranational organisations to protect the public against the destructive impact of new religious movements and sects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger M. [1997], Kulty w UE, www.agpf.de/berger-report97.htm.
 2. Breese D. [1985], Know the Marks of Cults, Victor Books, Wheaton.
 3. Council of Europe Report on Sects and Cults [1999], doc. 837, 22 czerwca.
 4. Ferrari G. [1997], Zjawisko satanizmu we współczesnym społeczeństwie, „L’Osservatore Romano”, no. 3(191).
 5. Illegał Activities of Sects Report [1999], Council of Europe Report on Sects and Cults, doc. 8373, 13 April.
 6. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności po nowelizacji przez Protokół nr 11 z Protokołem dodatkowym oraz Protokołami nr 4, 6 i 7 [2010], http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-06286BDB0941/0/ PolishPolonais.pdf.
 7. Królak P. [2010], Świadkowie Jehowy - podstawowe informacje, http://www.psychomanipulacja.pl/art/swiadkowie-jehowy-podstawowe-informacje.htm.
 8. Marchesi G., SJ [1986], Il fenomeno delle setti oggi/Zjawisko sekt dzisiaj, La Civiltá Cattolica.
 9. Nowakowski P.T. [1999], Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Maternus Media Wydanie, Tychy.
 10. OBOP [1999], Sekty w Polsce, raport, www.obop.com.pl.
 11. Posacki A. ks. [2009], Encyklopedia zagrożeń duchowych, Polwen, Radom.
 12. Raport „Les sectes en France” [1996], miviludes.gouv.fr/rubrique.php3.
 13. Raport o niektórych zjawiskach związanych z działalnością sekt w Polsce [2000], Międzyresortowy Zespół do spraw Nowych Ruchów Religijnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 14. Raport o sektach albo nowych ruchach religijnych [1986], „L’Osservatore Romano”, nr 5.
 15. Raport Śląskiego Centrum Informacji o Sektach, Subkulturach i Nowych Ruchach Religijnych [2010], red. D. Pietrek, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana”, Katowice.
 16. Rezolucja o wspólnym podejściu państw członkowskich Wspólnot Europejskich w stosunku do organizacji i ruchów religijnych, naruszających prawo [1984], OJ C 172, 2 lipca.
 17. Séguy J. [1956], Les Sectes protestantes dans la France contemporaine, Beauchesne et ses fils, Paris.
 18. Séguy J. [1980], Christianisme et société. Introduction á la sociologie de Ernst Troeltsch, Éditions du Cerf, Paris.
 19. Wilshare D. [1990], Cults and the European Parliament. A Practical Political Response to an International Problem, ICSA, „Cultic Studies Journal”, vol. 7, nr 1.
 20. Wójtowicz N. [1980], Kościół i masoni, „L’Osservatore Romano”, 7 sierpnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu