BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - nowy podmiot administrujący
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) New Public Authorities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 187-205, bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Organy administracji, Współpraca regionalna
Regionalization, Administrative bodies, Regional cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT)
European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
Abstrakt
Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) stanowi nowy instrument współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej. Celem EUWT jest ułatwienie i poprawa współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej w Europie. W artykule przedstawiono genezę tego ugrupowania oraz omówiono współpracę terytorialną jako szczególny rodzaj zadania publicznego; kto może być członkiem EUWT i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania ugrupowania.

Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European grouping of territorial cooperation (EGTC) provides a new instrument for cross-border cooperation in the European Union-EGTC, which has legal character. The objective of the EGTC is to reduce the significant difficulties encountered by Member States and, in particular, by regional and local authorities in implementing and managing territorial cooperation. The objective of an EGTC shall be to facilitate and promote cross-border, transnational and/or interregional cooperation between its members, with the exclusive aim of strengthening economic and social cohesion. An association may have as its members Member States, regional authorities, local authorities or bodies governed by public law according to the second subparagraph of Article 1(9) of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Associations consisting of bodies belonging to one or more of these categories may also be members, so an EGTC can be homogeneous or non-homogeneous. An EGTC shall be made up of members located on the territory of at least two Member States. An EGTC shall act in accordance with the tasks given to it, which shall be limited to the facilitation and promotion of territorial cooperation to strengthen economic and social cohesion and be determined by its members on the basis that they all fall within the competence of every member under its national law. The tasks all fall within the competence of every member under its national legal means, which in the case of the grouping of non-homogeneous can act only the task common for all members of grouping, and in addition the tasks entrusted by the public authorities to other than EGTC members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaś A. [1996], Funkcje osobowości prawnej gminy i związku komunalnego, „Przegląd Prawa i Administracji”, t. XXXV.
 2. Boć J., Malarski S. [2008], Problemy prawne regionalizacji w Europie, Kolonia Limited, Wrocław.
 3. Boć J., Nowacki K., Knopp L., Schröder W. [2008], Problemy prawne regionalizacji w Europie, Kolonia Limited.
 4. Bussmann A. [2009], Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 do polskiego porządku prawnego, „Samorząd Terytorialny”, z. 5.
 5. Czarnow S. [1997], Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, „Państwo i Prawo”, nr 10.
 6. Izdebski H., Kulesza M. [1999], Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 7. Klyszcz R. [1999], Ustawa o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza „Unimex”, Wrocław.
 8. Ogłoszenie prasowe Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2007 r. KOM/2007/694, tłumaczenie polskie, www.funduszeonline.pl.
 9. Pietrzyk I. [2002], Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Podgórski K., Martysz C. [1998], Samorząd powiatowy praktyczny komentarz do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., Zachodnie Centrum Organizacji, Katowice-Zielona Góra.
 11. Skoczny T. [1985], O niektórych problemach teorii zadań administracji państwowej, „Organizacja-Metody-Technika”, z. 11-12.
 12. Skrzydło-Niżnik I. [2007], Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 13. Starościak J. [1974], Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 14. Stasiakowski R. [2009], O pojęciu zadań publicznych, „Samorząd Terytorialny”, z. 7-8.
 15. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz [2006], red. Z. Brodecki, S. Majkowska, M. Tomaszewska, D. Pyć, M. Drobysz, I. Zużewicz, LexisNexis, Warszawa.
 16. Wierzbowski M., Cieślak Z., Jagielski J., Lang J., Szubiakowski M., Wiktorowska A. [2007], Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa.
 17. Wyrok ETS z 10.10.1973, 43/73, Fratelli Variola S.p. A v. Amministratione italiana delie Finanze, ECR 1973.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu