BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy
The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 870, s. 207-218, bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Prawo
Constitutional law, Judgement of Constitutional Tribunal, Law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Trybunał Konstytucyjny
Abstrakt
Zagadnienie kontroli konstytucyjnej ustaw przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy jest dyskusyjną kwestią zwłaszcza w zakresie doktryny i orzeczeń sądowych w niezależności sądownictwa i zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji. Problem ten należy również analizować z punktu widzenia pytań prawnych co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. W artykule omówiono domniemanie konstytucyjności ustawy oraz problem kompetencji sądów do kontroli konstytucyjności ustaw. Przedstawiono również problematykę pytań prawnych do TK oraz specyfikę orzecznictwa interpretacyjnego TK.

The constitutional control of laws by public courts and the Supreme Court is an issue to be discussed especially in terms of the doctrine and judicial decisions in judiciary independence and the principle of the direct use of the Constitution. It is also important to analyse this problem from the perspective of regulations describing legal questions addressed to the Constitutional Tribunal. The acceptable is position which obliged the public courts to address the legal questions to the Constitutional Tribunal where statutes do not accord with the constitution. De lege ferenda is necessary in proposing modification of the content of art. 193 of the Constitution by changing the word “can” to a regulation describing the clear obligation of public courts to present a question of law to the Constitutional Tribunal as to the conformity of a normative act with the constitution, ratified international agreements or statute if the answer to the question of law will decide the case pending before the court. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajka D. [2006], Teoria sądzenia, cz. II: Logiczno-funkcjonalna wykładnia prawa, ZPP, Warszawa.
 2. Dudek D. [1996], Funkcjonalne związki wykładni i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 10.
 3. Dudek D. [1997], Sądy wobec wykładni ustaw ustalanej przez Trybunał Konstytucyjny -polemika, „Przegląd Sądowy”, nr 2.
 4. Garlicki L. [1986], Trybunał Konstytucyjny a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo”, nr 2.
 5. Garlicki L. [1998], Trybunał Konstytucyjny a sądownictwo, „Przegląd Sądowy”, nr 1.
 6. Izdebski H. [2007], Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa.
 7. Józefowicz A. [1996], Skutki prawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego konstytucyjność i legalność aktu normatywnego, „Państwo i Prawo”, nr 10.
 8. Józefowicz A. [1999], Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 11.
 9. Królikowski M. [2007], Problemy wykładni w prawie karnym, „Edukacja Prawnicza”, nr 12.
 10. Maniewska E, [2000], Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w orzecznictwie SN, „Przegląd Sądowy”, nr 4.
 11. Mączyński A. [2000], Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, „Państwo i Prawo”, nr 5.
 12. Nita B. [2002], Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, „Państwo i Prawo”, nr 9.
 13. Rączka M. [2005], Wykładnia prawa konstytucyjnego [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, red. L. Morawski, Toruń.
 14. Rousseau D. [1999], Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 15. Sanetra W. [1996], W sprawie związania sądów powszechnie obowiązującą wykładnią ustaw, „Przegląd Sądowy”, nr 9.
 16. Sanetra W. [1999], Sąd Najwyższy w systemie wymiaru sprawiedliwości, „Przegląd Sądowy”, nr 7-8.
 17. Stefański R.A. [2001], Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Zakamycze, Kraków.
 18. Trzciński J. [2002], Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, „Państwo i Prawo”, nr 1.
 19. Wasilewski A. [1998], Władza sądownicza w konstytucji RP, „Państwo i Prawo”, nr 7.
 20. Wasilewski A. [1999], Przedstawianie pytań prawnych Trybunałowi Konstytucyjnemu (art. 193 Konstytucji RP), „Państwo i Prawo”, nr 8.
 21. Wronkowska S. [2001], W sprawie bezpośredniego stosowania konstytucji, „Państwo i Prawo”, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu