BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucherek Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Modelowanie zmian parametrów jakościowych produktów spożywczych w układzie produkt - opakowanie - otoczenie
Modelling Changes in the Quality Parameters of Food Products in a Product-Packaging-Environment System
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 874, s. 163-176, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Opakowania produktów spożywczych, Układ opakowanie-produkt, Przechowalnictwo artykułów spożywczych
Commodity science, Food packaging, Wrapping-product order, Storage of food products
Abstrakt
Celem podjętych badań przechowalniczych była analiza zmian parametrów jakościowych orzechów nerkowca, takich jak wskaźnik sensorycznej jakości całkowitej (WSJC), jak również wyznaczniki jakości tłuszczu zawartego w orzechach nerkowca, tj. liczba nadtlenkowa (LN) oraz liczba kwasowa (LK) w czasie przechowywania w zróżnicowanych warunkach mikroklimatycznych w zależności od wyjściowego składu mieszaniny gazów w opakowaniu.

The article analyses changes in the quality parameters of products during storage in different storage conditions depending on the initial composition of the mixture of gases in the packaging. The storage test tests the changes in product quality parameters including the index of total sensorial quality, the acid value and the peroxide value. An estimated mathematical model of changes in the quality parameters of products in the product-packaging-environment system is the basis for determining the shelf life of packaged food products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alderman L.S., Bourquardez E.A., Duff M.J. [2005], Investigation of Edible Protein Films in Peanuts to Prevent Oxidation, Governor's School for Agriculture Department for Food Science and Technology, Blacksburg.
 2. Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, red. W. Kędzior, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 3. Baker K.D., Cundiff J.S., Wright F.S. [2003], Peanut Quality Improvement through Controlled Curing, „Peanut Science", nr 20.
 4. Butts C.L., William E.J., Sanders T.H. [2008], Algorithms for Automated Temperature Controls to Cure Peanuts, „Postharvest Biology and Technology", nr 24.
 5. D/NI-04-04-01 Festlegung der Midesthaltbarkeit [2004], Bahlsen Snacks, Deutschland.
 6. PN-ISO 554:1996. Normalne warunki klimatyzacji i/lub badań.
 7. PN-ISO 660:2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 8. PN-ISO 3960:2005. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 9. PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
 10. PN-ISO 8586-1:1996. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających.
 11. Shelf Life of Foods - Guidelines for Its Determination and Prediction [2003], Institute of Food Science and Technology (IFST), London.
 12. Ucherek M. [2004], An Integrated Approach to Factors Affecting the Shelf Life of Product in Modified Atmosphere Packaging (MAP), „Food Review International" 2004, vol. 20, nr 3.
 13. Ucherek M. [2009], Testing Procedure of Shelf Life of Product Packages in a Mixture of Gases [w:] SLIM 2008. Shelf-life International Meeting, „Italian Journal of Food Science", vol. XXI.
 14. Ucherek M. [2010], The Proposal of Sensory Quality Determination of Food in Modified Atmosphere Packaging Using Estimate Method, „Italian Food Processing & Packaging Technology", nr 59.
 15. Understanding and Measuring the Shelf-life of Food [2004], red. R. Steele, CRC, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 16. Werner K.J., Dimick P.S., Mumia R.O. [2006], „Flavor-fade" and Off-flavors in Ground Roasted Peanuts as Related to Selected Pyrazines and Aldehydes, „Journal of Food Science", nr 61.
 17. Zakładowy Dokument Normalizacyjny ZDN-2009/2/01, Orzechy nerkowca [2009], Mike Sp. z o.o.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu