BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedynak Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój koncepcji inwestowania społecznie odpowiedzialnego w Polsce i na świecie
The Evolution of Socially Responsible Investment in Poland and around the World
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 17-28, tab., bibliogr. 20 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Inwestowanie, Społeczna odpowiedzialność, Portfel inwestycyjny, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
Investing, Social Responsibility, Investment portfolio, Socially responsible investing (SRI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania inwestycji społecznie odpowiedzialnych (SRI), które mimo że dokładnie analizowane w literaturze zachodniej, w Polsce jak do tej pory nie cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród praktyków rynku, jak i w środowisku akademickim. Po szczegółowym nakreśleniu koncepcji inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz wskazaniu i omówieniu pojęć pokrewnych, autor wymienił i opisał najważniejsze strategie inwestycyjne wykorzystywane do doboru spółek do portfela konstruowanego na podstawie analizowanej idei. Następnie podjęty został temat ewolucji koncepcji inwestycji społecznie odpowiedzialnych oraz zmian, jakie na przestrzeni wieków zaszły w postrzeganiu tego rodzaju inwestycji. Szczególną uwagę zwrócono na dynamiczny rozwój rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, do jakiego doszło w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Dalej uwaga została poświęcona polskiemu rynkowi SRI - zweryfikowano jego obecny stan oraz perspektywy rozwoju. (abstrakt autora)

The author strives in the article to characterise socially responsible investments (SRI), which are carefully analysed in western literature, but in Poland have not yet garnered a great deal of interest. A detailed outline of the concept of socially responsible investment is provided along with a discussion of related concepts, then the most important investing strategies used for portfolio selection based on SRI are described. The evolution of socially responsible investing and changes that have occurred across centuries are next presented. The paper focuses particularly on the dynamic development of the SRI market in the US and Western Europe over the last twenty years. Further on, the Polish SRI market is examined, including its present state and future prospects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beabout G.R., Schmiesing K.E. [2003], Socially Responsible Investing: An Application of Catholic Social Though, Logos, Vol. 6, No. 1.
 2. Bello Z. [2005], Socially Responsible Investing and Portfolio Diversification, "Journal of Financial Research", Vol. XXVIII, No. 1.
 3. Co to jest odpowiedzialne inwestowanie? [2010], www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl (20.04.2010).
 4. Czerwińska T. [2009], Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3.
 5. Domini A., Kinder P. [1984], Ethical Investment, Addison-Wesley, New York.
 6. European SRI Study 2006 [2006], Eurosif, www.eurosif.eu.
 7. European SRI Study 2008 [2008], Eurosif, www.eurosif.eu.
 8. Gerhard G. [2010], Protest Divestment and the end of Apartheid, www.investopedia.com (17.04.2010).
 9. Green, Social and Ethical Funds in Europe. 2009 Review [2009], Video, Milan.
 10. Hudson R. [2005], Ethical Investing, Ethical Investors and Managers, Business Ethics Quarterly, Vol. 15, No. 4.
 11. Kinder P. [2005], Socially Responsible Investing, KLD Research & Analytics, Boston.
 12. Mainstream Responsible Investing [2005], World Economic Forum, Geneva.
 13. Markowitz H. [1952], Portfolio Selection, "Journal of Finance", Vol. 7, No. 1.
 14. Marr M., Trimble J., Nofsinger J. [1994], Economically Targeted Investments, "Financial Analyst Journal", March-April 1994.
 15. Odpowiedzialne Inwestowanie w Polsce [2010], www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl (20.04.2010).
 16. Redins L. [2010], The Evolution of Socially Responsible Investing, www.enn.com (18.04.2010).
 17. Schroder M. [2007], Is there a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices, "Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 34 (1, 2).
 18. Statman M. [2005], The Religions of Social Responsibility, "The Journal of Investing", Vol. 14, No. 3.
 19. What is Community Investing? [2010], www.communityinvest.org (20.04.2010).
 20. 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States [2007] Social Investement Forum, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu