BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strupczewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zastosowanie ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych jako sposób alternatywnego transferu ryzyka katastroficznego
Insurance Derivatives as an Alternative Method of Transferring Catastrophic Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 29-46, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Instrumenty pochodne, Ryzyko
Insurances, Derivatives, Risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka obecnych na rynku ubezpieczeniowych instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich budowy i mechanizmów funkcjonowania. Podstawową ich funkcją jest dostarczenie strumienia środków pieniężnych w razie wystąpienia katastrofy naturalnej. Derywaty nie mają struktury umowy odszkodowawczej, czyli finansującej konkretne straty cedenta, zatem można mówić o występowaniu ryzyka bazowego polegającego na niedopasowaniu strumienia płatności z realizacji instrumentu do rzeczywistych potrzeb cedenta. W zamian zyskuje się ograniczenie hazardu moralnego oraz niższy koszt ochrony. Rozszerzając możliwości dywersyfikacji ryzyka, pozwalają na objęcie ochroną różnych rodzajów ryzyka katastroficznego wcześniej uważanych za nieubezpieczalne. Stabilizują wyniki finansowe ubezpieczycieli i reasekuratorów, minimalizując prawdopodobieństwo bankructwa w razie znaczącego wzrostu szkodowości. Warunkiem rozwoju tego segmentu rynku jest jednak odpowiedni stopień dojrzałości branży ubezpieczeniowej, a także przygotowanie uczestników rynków kapitałowych pod względem kapitałowym, technologicznym i informacyjnym. (abstrakt autora)

The article examines insurance derivatives traded on capital markets, focusing on their structure and application mechanisms. The main function of these derivatives is to provide collateral funds in cases of natural disaster. Insurance derivatives don't serve as an indemnification contract for financing a particular cedant's losses, so substantial basis risk is a serious consideration. On the other hand, less moral hazard and the low cost of coverage play an important role. Enhancing risk diversification, derivatives make it possible to cover disaster risks previously considered non-insurable. That insurer and re-insurer financial results are stabilised by minimising the ruin probability in case of the rapid growth of loss-ratio is another advantage of insurance derivatives. Developing these instruments requires the insurance sector have an appropriate level of maturity and those participating not only be prepared financially and technologically but also possess the proper know-how. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alternative Risk Transfer (ART) for Corporations: a Passing Fashion or Risk Management for the 21st Century? [1999], Swiss Re, Zurich, "Sigma", nr 2.
 2. Banks E. [2005], Catastrophic Risk. Analysis and Management, Wiley, Chichester.
 3. Brach D. [2005], Nowe tendencje w umowach transferu ryzyka ubezpieczeniowego na rynek kapitałowy [w:] Ubezpieczenia, red. T. Szumlicz, Monografie i Opracowania Naukowe SGH w Warszawie, Warszawa.
 4. Catastrophe insurance Risks: the Role of Risk-linked Securities and Factors Affecting their Use [2002], Raport General Accounting Office nr GAO-02-941, Washington.
 5. Cummins D. [2007], CAT Bonds and other Risk-Linked Securities: State of the Market and Recent Developments, Temple University, Filadelfia.
 6. D'Arcy S., Gorvett R. [1999], Pricing Catastrophe Risk: Could Cat Futures Have Coped with Andrew?, Casualty Actuarial Society, Arlington.
 7. Doherty N. [1997], Financial Innovation in the Management of Catastrophe Risk, University of Pennsylvania, Filadelfia.
 8. Doherty N. i in. [2008], Managing Large-scale Risks in a New Era of Catastrophes, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia.
 9. Gątarek D., Maksymiuk R. [1998], Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, Liber, Warszawa.
 10. Grandi M., Muller A. [1999], Insurance Derivatives - Convergence of Capital Markets and Insurance Markets, Munich Re, Monachium.
 11. Green M. [2008], Back to the Futures, Best's Review, April.
 12. Harrington S., Niehaus G. [1999], Basis Risk with PCS Catastrophe Insurance Derivative Contracts, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 66, No. 1.
 13. Insurers Ability to Pay Catastrophe Claims [2000], Raport General Accounting Office nr GAO/GGD-00-57R, Washington.
 14. Jajuga K., Jajuga T. [1999], Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 15. Kading B., Hall D. [2000], U.S. Alternative Risk Management Products: A Reinsurance Perspective, Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 25, No. 3.
 16. Lizak K. [2000], Ryzyko katastrof "Rynek Terminowy", nr 1.
 17. Mynarski S. [1999], Rynek opcji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 18. Mutenga S., Staikouras S. [2007], The Theory of Catastrophe Risk Financing: A Look at the Instruments that Might Transform the Insurance Industry, Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 32.
 19. Natural Catastrophes and Man-made Disasters in 2006: Low Insured Losses [2007], Swiss Re, Zurich, "Sigma", nr 2.
 20. Punter A. [1999], The Spectrum of Alternative Risk Financing Opportunities, AON Group, Chicago.
 21. Preś J. [2007], Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa.
 22. Swiss Re and Mitsui Sumitomo Arrange USD 100 Million Catastrophe Risk Swap [2008], Swiss Re, www.swissre.com (16.05.2008).
 23. Współczesna bankowość [2007], red. M. Zaleska, t. 1, Difin, Warszawa.
 24. Zech J. [2001], Rethinking Risk Management: The Combination of Financial and Industrial Risk, Geneva Papers on Risk and Insurance, Vol. 26, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu