BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Piotr P. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Podatki ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008
Ecological Taxes in Poland in the Years 2002-2008
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 79-90, tab., bibliogr. 16 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Podatki ekologiczne
Environmental protection, Ecological politics, Green taxes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony podatkom ekologicznym w polskim systemie fiskalnym. Autor podjął próbę ich identyfikacji, zgodnie z przyjętą definicją, według której za podatek ekologiczny uważa się każdy taki podatek, dla którego przedmiotem opodatkowania jest zjawisko lub rzecz oddziałujące w sposób negatywny na środowisko naturalne. W Polsce obecnie obowiązują cztery podatki ekologiczne: podatek akcyzowy na niektóre szkodliwe dla środowiska dobra konsumpcyjne, podatek od środków transportowych, podatek leśny i podatek rolny. Podatek akcyzowy dotyczy wyrobów energetycznych, takich jak benzyny silnikowe, olej napędowy, olej opałowy, gaz płynny, gaz ziemny i inne podobne, oraz samochodów osobowych. Wymienione podatki ekologiczne zostały scharakteryzowane i poddane analizie w zakresie ich wielkości. (abstrakt autora)

The paper discusses ecological taxes in the Polish fiscal system. The author attempts to identify those taxes, in line with the accepted definition, levied on an occurrence or object that impacts the environment in a negative way. Currently in Poland there are four ecological taxes in force: an excise duty on various consumer goods that are harmful to the environment, a tax on various means of transport, a forest tax and a rural tax. The excise duty is imposed on energy products such as petrol, diesel oil, fuel oil, liquid gas, natural gas and the like, ad also on personal cars. The ecological taxes under consideration are characterised and analysed in terms of their size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Environmental Taxes - A Statistical Guide [2001], Eurostat, Luxembourg.
 2. Famielec J. [2000], Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(16).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., MP [2009], nr 68, poz. 886.
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. MP [2009], nr 69, poz. 896.
 5. Les taxes liées à l'environnement dans les pays d'OCDE. Problèmes et stratégies [2001], OCDE, Paris.
 6. Małecki P.P. [2009], Opłaty ekologiczne w Polsce. Analiza i ocena za lata 2002-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski [2009], GUS, Warszawa.
 8. Market-based Instruments for Environmental Policy in Europe [2005J, EEA Technical report No. 8, European Environment Agency.
 9. Owsiak S. [2005], Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych [2002], red. B. Fiedor, CH. Beck, Warszawa.
 11. Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway [2009], Eurostat, Luxembourg.
 12. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. [2006], nr 121, poz. 844 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. [2006], nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. [2002], nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. [2009], nr 3, poz. 11 z późn. zm.
 16. Żylicz T. [1995], Czy podatek może być ekologiczny?, "Człowiek i Przyroda", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu