BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasperowicz-Stępień Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Działania Eurosystemu na rzecz zapewnienia stabilności finansowej
The Eurosystem and Financial Stability
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 107-113, bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Eurosystem, Strefa euro
Financial sustainability, Eurosystem, Eurozone
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Działanie na rzecz stabilności finansowej stanowi jeden z głównych obowiązków Eurosystemu. Z uwagi na funkcję bankowości centralnej w gospodarce Eurosystem powinien odgrywać istotną rolę w monitorowaniu jakości instytucji finansowych będących jego partnerami w prowadzeniu polityki pieniężnej. Należy jednak zauważyć, że o ile w przypadku polityki pieniężnej odpowiedzialność za jej realizację została przeniesiona ze szczebla krajowego na szczebel ponadnarodowy, o tyle odpowiedzialność za ustalenia gwarantujące stabilność finansową pozostała na szczeblu krajowym. Funkcje bankowości centralnej i nadzoru zostały zatem w Unii Gospodarczej i Walutowej rozdzielone. Artykuł przedstawia główne osiągnięcia Eurosystemu w zakresie stabilności finansowej. (abstrakt autora)

Achieving financial stability is the main concern of Eurosystem activity. Given the role central banking plays in the economy, the Eurosystem must take the lead in supervising financial institutions. If monetary policy is centralised in the Eurosystem, the supervising of financial institutions is carried out by national organs. This paper presents the Eurosystem's main achievements in financial stability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Rocznica EBC. Biuletyn miesięczny [2008], Europejski Bank Centralny.
  2. Papademos L. [2007], The Banking Supervision Committee of the ESCB and its Contribution to Financial Stability in the EU, Vol. 8.
  3. Raport o stabilności systemu finansowego - czerwiec 2008 r. [2008], NBP, Warszawa.
  4. Recent Developments in Supervisory Structures In EU and Acceding Countries [2010], www.ecb.europa.eu (15.11.2010).
  5. Scheller H.K. [2006], Europejski Bank Centralny. Historia rola i funkcje, Europejski Bank Centralny, Frankfurt nad Menem.
  6. Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O. [2008], Przejrzystość banków centralnych we wspieraniu stabilności finansowej, "Bank i Kredyt", nr 1.
  7. Szczepańska O. [2008], Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-porownawawcze, Wydawnictwo Scholar.
  8. Traktat o Unii Europejskiej [2010], Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2010/C83/01.
  9. Unia Europejska a kryzys [2009], Raport Komisji Europejskiej z 25 lutego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu