BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smaga Edward (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa), Guzik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Istotność składników portfela WIG20
The Significance of WIG20 Portfolio Components
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 875, s. 131-145, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Wskaźniki giełdowe
Equity portfolios, Warsaw Stock Exchange Index, Stock market indices
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano ranking składników portfela WIG20 oparty na pojęciu istotności składników. Na krzywej Markowitza wyznaczamy portfel efektywny - złożony ze wszystkich składników portfela WIG20. Przez istotność danego składnika rozumieć będziemy stratę, jaką poniesiemy w wyniku rezygnacji z tego składnika. Samą stratę możemy mierzyć na różne sposoby. W opracowaniu przedstawiono propozycje pomiaru istotności składników w oparciu o funkcję użyteczności inwestora. Za pomocą ustalonej funkcji użyteczności został wyznaczony na krzywej Markowitza portfel optymalny o maksymalnej użyteczności. Następnie wyznaczono maksymalną użyteczność portfeli optymalnych na krzywych Markowitza po usunięciu kolejno każdego z badanych składników. Odpowiednia różnica wyznaczała utraconą wartość użyteczności dla każdego ze składników, która została zinterpretowana jako jego istotność. Ustalony na tej podstawie ranking został porównany z rankingiem uzyskanym na podstawie współczynnika Sharpe'a. (abstrakt autora)

The paper proposes a ranking of WIG20 portfolio components based on the concept of the significance of components. We set an effective portfolio, composed of all of the components of a WIG20 portfolio, on a Markowitz curve. By the significance of components we understand a loss as an effect of a component being omitted. A loss itself can be measured by a variety of methods. In this paper the authors present a means of measuring the significance of components using the investor utility function, with the aid of which the optimum portfolio with maximal utility has been determined on the Markowitz curve. Next, each of the components is eliminated from the portfolio successively. The maximal utility of the optimal portfolio obtained from this elimination is then determined on the Markowitz curve. The suitable difference is the loss of utility for every tested component and this loss has been interpreted as the significance of the component. The ranking established in this paper has been compared to one obtained using the Sharpe coefficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Guzik K., Smaga E. [2007], Istotność składników portfela, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 780, Kraków.
  2. Guzik K., Smaga E. [2008], Użyteczność a istotność składników portfela, Badania statutowe UEK, Kraków.
  3. Tarczyński W. [1997], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Vol. II, Agencja Wydawnicza: Placet, Warszawa.
  4. Kowgier H. [2006], Znajdowanie punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z wykorzystaniem znanej funkcji użyteczności, "Przegląd Statystyczny", R. LII, z. 4.
  5. Piasecki K. [2005], Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu