BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cira Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Dyrektywa 2007/65 o audiowizualnej usłudze medialnej - dylematy implementacyjne
Audiovisual Media Services Directive 2007/65 and Dilemmas in Its Implementation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 855, s. 37-53, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Środki masowego przekazu, Telewizja, Dyrektywy WE
Mass media, Television, EC directives
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dnia 18 grudnia 2007 r. weszła w życie dyrektywa 2007/65 Parlamentu Europejskiego i Rady o audiowizualnej usłudze medialnej (AV MSD), nowelizująca fundamentalny dla unijnej polityki audiowizualnej akt prawny - dyrektywę 89/552 o działalności telewizyjnej (tzw. dyrektywa "telewizja bez granic", w skrócie TWF). (...) Niniejszy artykuł charakteryzuje podstawowe, uniwersalne problemy związane z wprowadzeniem regulacji dyrektywy do krajowych porządków prawnych, wskazując na możliwości ich neutralizacji. (fragment tekstu)

The author analyses the universal, basic classification of procedural and essential problems connected with the implementation of Audiovisual Media Services Directive 2007/65/EC and shows the best ways the legislative process can be used to solve them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Annex to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities - Impact Assessment - Draft Audiovisual Media Services Directive COM(2005) 646 final, SEC(2005) 1625/2.
 2. Commission interpretative communication on certain aspects of the provisions on televised advertising in the ‘Television without frontiers’ Directive, 2004/C 102/02 z 28.04.2004, ust. 30-34.
 3. Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności nadawczej, Dz.U. WE L 298 z 17.10.1989.
 4. Dyrektywa 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (tzw. dyrektywa ramowa), Dz.U. UE L 108 z 24.04.2002.
 5. Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca Dyrektywę 89/552/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3.10.1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności nadawczej, Dz.U. UE L 332 z 18.12.2007.
 6. Kołodziejczyk W., Stępka P., Old and New Media. Audiovisual Media Services Directive as an Attept to Respond to Market and Technological Challenges, „Media Studies” 2008, nr 1.
 7. Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia elastycznego podejścia przy dostosowywaniu w 2009 roku przepisów dotyczących telewizji, 18.12.2008, IP/08/20032.
 8. Konferencja pt.: Wyzwania związane z implementacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych - stenogram dyskusji, Warszawa, 25.10.2007, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/konferencje/dm_konf_071025_zapis_dyskusji.pdf.
 9. Pęk M., Nowe podejście regulacyjne do usług audiowizualnych w prawie wspólnotowym - świetle zmian wprowadzonych dyrektywą o audiowizualnych usługach medialnych, Analiza Departamentu Prawnego KRRiT, Warszawa, październik 2007.
 10. Raport z konsultacji publicznych dotyczących implementacji Dyrektywy 2007/65/ EC KRRiT, Warszawa, listopad 2008, http://www.krrit.gov.pl/bip/Portals/0/komunikaty/Raport_z_konsultacji_dyrektywa2007_65_ec.pdf.
 11. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/WE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania działalności telewizyjnej, Com(2005)0646 -C6-0443/2005 - 2005/0260(Cod)).
 12. Ustawa Prawo Prasowe, Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2004 r. nr 253, poz. 2531 z póź. zm.
 14. Williams G., From Isolation to Consensus: The UK’s Role in the Revision Process of the Television Without Frontiers Directive, Westminster Papers in Communication and Culture 2007 (University of Westminster, London), vol. 4(3, http://www.wmin.ac.uk/ mad/PDF/WPCC-Vol4-No3-Granville_ Williams.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu