BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surdej Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Wach Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kierunki działań Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
Trends in EU Policy on Small and Medium-sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 855, s. 75-96, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Wspieranie small businessu
Small business, Enterprise development, Small business support
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zostały docenione przez polityków gospodarczych i teoretyków rozwoju gospodarczego, gdyż szczególnie dobrze adaptują się do szybkich zmian popytu wewnętrznego i zagranicznego oraz do szybkiego obniżania kosztów. Ponadto nowoczesna polityka gospodarcza kładzie akcent nie na selekcjonowanie i wspieranie pojedynczych przedsięwzięć i przedsiębiorstw, lecz na takie oddziaływanie państwa, które dynamizuje procesy gospodarcze. (…) Celem artykułu jest prezentacja oraz analiza najważniejszych kierunków działań Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The article presents and analyses the most important trends affecting entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs). It provides a historical background of policy formulation for SMEs. In analysing the character and significance of the SME sector for the economy and SME policy over the last few decades, the evolution of the approach to issues of economic growth can be observed. EU economic policy has ceased concentrating on large enterprises and projects, and economic policy-makers have discovered the importance of SMEs in ensuring that long-term economic economic dynamics come to bear. A synthetic description of the classifications of enterprises in EU Member States according to size is provided. The main part of the article presents, in chronological order, the measures the EU has taken for SMEs. The final part contains an analysis of chosen EU measures taken for SMEs in the areas of public assistance, quality support, and payment arrears in transactions between enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Challenges for Enterprise Policy in the Knowledge-Driven Economy, Communication of the European Commission of 26 April 2000, COM(2000) 256.
 2. Community Guidelines on Aid to SMEs, Dz.Urz. WE C 213 z 19.08.1992.
 3. Community Guidelines on State Aid for SMEs, Dz.Urz. WE C 213 z 23.07.1996.
 4. Council Decision 97/15/EC of 9 December 1996 on a third multiannual programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union, Dz.Urz. WE L 6 z 10.01.1997.
 5. Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005), Dz.Urz. WE L 333 z 29.12.2000.
 6. Council Decision 89/490/EEC of 28 July 1989 on the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community, OJ L 239 of 28.07.1989.
 7. Council Decision 91/319/EEC of 18 June 1991 revising the programme for the improvement of the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community, OJ L 175 of 4.07.1991.
 8. Council Resolution of 27 May 1991 on the action programme for small and medium-sized enterprises, including craft industry enterprises, OJ C 16 of 5.06.1991.
 9. Dyrektywa 2000/35/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. dotycząca przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.Urz. WE L 200 z 8.08.2000.
 10. Europe’s Small Businesses Outline Strategy for the Future, „European Report”, nr 2552, 13.12.2000.
 11. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 12. Evaluation of the BC-NET and BRE Networks. Final Report, Technopolis Ltd. UK, Brighton, May 2000.
 13. Industry Council Conclusions on BEST z 29 kwietnia 1999 r., Bruksela.
 14. Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication for the Council of 3 June 1994, COM(94) 207 final, Brussels 1994.
 15. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MŚP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 16. Najpierw myśl na małą skalę. Program „Small Business Act” dla Europy, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 25.6.2008, KOM(2008) 394 wersja ostateczna.
 17. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 18. Piore M., Sabel Ch., The Second Industrial Divide, Basic Books, New York 1984.
 19. Report on the evaluation of the 3rd Multiannual Programme for SMEs in the European Unions 1997-2000, Commission Communication COM(1999) 319 of 29 June 1999.
 20. Report on the Implementation of the Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitiveness, Commission of the European Communities, Brussels, 27 October 2000, SEC(2000) 1825.
 21. Report on the Implementation of the Action Plan to Promote Entrepreneurship and Competitiveness, Commission of the European Communities, Brussels, 27 October 2000, SEC(2000) 1825.
 22. Ström M., The European Union and the Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises, seria: „Entrepreneurship Policy for the Future” - special edition, Swedish Foundation for Small Business Research, Stockholm-Örebro 2001.
 23. Surdej A., Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 606, Kraków 2004.
 24. The Community and Small and Medium-Sized Enterprises, „European File” 1983, nr 6.
 25. Wach K., Kreowanie przedsiębiorczej Europy, „Rzeczpospolita”, 2.02.2004, nr 27(6710), dodatek „Ekonomia i Rynek”.
 26. Wach K., Nowe kryteria klasyfikacji małego i średniego przedsiębiorstwa w ustawodawstwie unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 5(652).
 27. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. WE L 124 z 30.05.2003.
 28. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. WE L 107 z 30.04.1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu