BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu
Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 855, s. 97-114, rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Emigracja, Aktywność ekonomiczna ludności, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Mobilność ludności
Emigration, Human economic activity, Economic and political integration of Europe, Population mobility
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie samego zjawiska transnacjonalizmu, a także opisanie pewnych form gospodarczej aktywności transnarodowej wśród emigrantów, w tym emigrantów z Polski po 2004 r. (a więc po rozszerzeniu Unii Europejskiej). W tym celu dokonano skrótowego przeglądu teorii asymilacyjnych i zdefiniowano, czym jest sam transnacjonalizm. (…) Następnie opisano współczesne formy mobilności międzynarodowej Polaków. Przedstawiono także podstawowe formy ekonomicznej aktywności transnarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskich transmigrantów. Wreszcie autorzy podejmują próbę pokazania, na ile te specyficzne przejawy działalności gospodarczej czy politycznej mogą być wspierane przez państwo polskie. (fragment tekstu)

The article examines the phenomenon of transnationalism and describes types of transnational economic activity among emigrants, including emigrants from Poland after 2004 (through EU enlargement). To this end, a brief overview of assimilation theories is presented along with a definition of transnationalism. Such a definition is required because there is a great deal of ambiguity and controversy surrounding this term. Modern forms of international mobility among Poles are then described, followed by basic forms of economic transnational activity with particular reference to Polish emigrants. The authors conclude the piece showing to what extent these particular forms of entrepreneurship can be supported by the Polish state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alba R., Nee V., Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration, „The International Migration Review” 1997, vol. 31, nr4.
 2. Bash L., Glick Schiller N., Szanton Black C., Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritoriatized Nation-states, Gordon and Breach, Langhorne, Pa. 1994.
 3. Florini A.M., Simmons P.J., What Are the World Needs Now? [w:] The Rise of Transnational Civic Society, A.M. Florini (éd.), CEIP, Washington 2000.
 4. Gabaccia D.R., Is Everywhere Nowhere? Nomads, Nations, and the Immigrant Paradigm of United States History, „Journal of American History” 1999, vol. 86, nr 3.
 5. Gerber D.A., Forming a Transnational Narrative: New Perspectives on European Migrations to the United States, „The History Teacher” 2001, vol. 35, nr 1.
 6. Glick Schiller N., Fouron G.E., Terrains of Blood and Nation: Haitian Transnational Social Fields, „Ethnic and Racial Studies” 1999, vol. 22, nr 2.
 7. Glick Schiller N., Lewitt P., Haven’t We Heard This Somewhere before? A Substantive View of Transnational Migration Studies by Way of a Reply to Waldinger and Fitzgerald, CMD Working Paper, 6.01.2006.
 8. Grabowska-Lusińska I., Okólski M., Migracja z Polski po l maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2008.
 9. Guarnizo L.E., Portes A., Haller W., Assimilation and Transnationalism: Determinants of Transnational Political Action among Contemporary Migrants, „American Journal of Sociology” 2003, vol. 108, nr 6.
 10. Iglicka K., Badanie nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski do Wielkiej Brytanii po 1 maja 2004 roku, Centrum Stosunków Międzynarodowych, „Badania i Analizy” 2007, nr 9.
 11. Irlandia: 1,3 tys. Polaków tygodniowo wraca na stałe do kraju, Gazeta.pl, 8.12.2008.
 12. Jak W. Brytania poradzi sobie z odpływem Polaków? Interia.pl, 24.12.2008.
 13. Jarek M., Codziennie 140 Polaków wyjeżdża z Irlandii, MojaWyspa.co.uk, 7.12.2008.
 14. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J., Migracje niepełne, Biuletyn FISE 2007, nr 2, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 15. Konopnicka M., Pan Balcer w Brazylii, Universitas, Kraków 2004.
 16. Landolt P., Autler P., Bakes S., From ‘Hermano Lejano’ to ‘Hermano Mayor’: The Dialectics of Salvadoran Transnationalism, „Ethnic and Racial Studies” 1999, nr 2.
 17. Levitt P., Transnational Migration: Taking Stocks and Future Directions, „Global Networks” 2001, vol. 1, nr 3.
 18. Marques M.M., Santos R., Araújo F., Ariadne’s Thread: Cape Verdean Women in Transnational Webs, „Global Networks” 2001, vol. 1, nr 3.
 19. Morawska E., In Defense of the Assimilation Model, „Journal of American Ethnic History” 1994, vol. 13, nr 2.
 20. Okólski M., Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Scholar, Warszawa 2001.
 21. Portes A., Haller W.J., Guarnizo L.E., Transnational Entrepreneurs: An Alternative Form of Immigrant Economic Adaptation, „American Sociological Review” 2002, vol. 67, nr 2.
 22. Sancak M., Finke P., Migration and Risk Taking. A Case Study from Kazakstan [w:] Migration and Economy. Global and Local Dynamics, L. Trager (ed.), AltaMira Press, Lanham 2005.
 23. The Invention of Ethnicity: A Perspective from the U.S.A., K.N. Conzen, D.A. Gerber, E. Morawska, G.E. Pozzetta, R.J. Vecoli, „Journal of American Ethnic History” 1992, vol. 12, nr 1.
 24. Trager L., Introduction: The Dynamics of Migration [w:] Migration and Economy. Global and Local Dynamics, L. Trager (ed.), AltaMira Press, Lanham 2005.
 25. Walaszek A., Migracje Europejczyków 1650-1914, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007.
 26. Waldinger R., Fitzgerald D., Immigrant “Transnationalism” Reconsidered, Paper 5, Department of Sociology, UCLA, Los Angeles 2003.
 27. Waldinger R., Fitzgerald D., Transnationalism in Question, „The American Journal of Sociology” 2004, vol. 109, nr 5.
 28. Wochna A., Sklepikarzem być na Wyspach, „Praca i Życie za Granicą”, 29.05.2008.
 29. Wyniki wyborów parlamentarnych 2007 - frekwencja, http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/F/index.htm.
 30. 3 mln Polaków ruszyło „za chlebem”, Interia.pl, 8.03.2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu