BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kierunki rozwoju polskiej administracji skarbowej w świetle realizacji zasad strategii relacji z podatnikami
The Development of the Polish Tax Administration System and the Implementation of the Tax Payer Relations Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 862, s. 53-64, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Administracja skarbowa, Finanse publiczne, System podatkowy, Reforma podatkowa
Treasure administration, Public finance, Tax system, Tax reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest wskazanie i próba oceny kierunków zmian polskiej administracji podatkowej. Dostrzegając elementarne związki pomiędzy państwem a obiektami gospodarującymi, dokonano analizy panujących stosunków podatkowych, wzajemnych relacji podatnik-urzędnik oraz wskazano obszary wymagające poprawy. Dopełnieniem pracy jest krótka charakterystyka działań podejmowanych przez administrację skarbową w celu wypełniania zadań wynikających ze strategii. (fragment tekstu)

Upon joining the European Union, Poland adopted all rights and obligations resulting from membership known as acquis communautaire - including the commitment to strive to hit a medium-term financial target. Accomplishing this goal will require tax offices to operate efficiently and effectively collect public dues. To meet these requirements, tax offices in Poland must undergo radical improvement. The aim of the article is to lay out the kinds of changes that will need to be made to the Polish tax administration system and attempt to assess them. Examining the fundamental relations between the state and economic entities, the article includes an analysis of existing tax relations, the relations between tax payers and tax officers, and the areas which shall require improvement. It also presents an assessment of action taken to date by the tax administration to improve operations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Administracja podatkowa oraz system podatkowy w Polsce, Ministerstwo Finansów, Biuletyn Informacyjny 2004.
  2. Fiuk G., Departament ds. Informatyzacji Resortu, Ministerstwo Finansów, IV Forum Informatyki w Administracji, Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005.
  3. Hite P., A Positive Approach to Taxpayer Compliance, „Public Finance” 1989, nr 2.
  4. Kasperowicz-Stępień A., Ryzyko w działalności polskiej administracji podatkowej [w:] Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, red. S. Owsiak, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Kudła J., Ekonomiczne problemy kosztów opodatkowania i nielegalnego unikania podatków, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2004.
  6. Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.
  7. Polska i Unia wobec wyzwań globalizacji, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Biała Księga 2006.
  8. Strategia relacji z podatnikami, Ministerstwo Finansów, Departament Organizacji Skarbowości, Warszawa 2003.
  9. Strategia podatkowa - materiały do dyskusji na posiedzenie Rady Ministrów w dniu 23 grudnia 2003 r.
  10. Wyszyński J., MForum, Biuletyn Ministerstwa Finansów, nr 11, maj 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu