BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła-Chudzio Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Tryb opracowania budżetu ogólnego Unii Europejskiej
Establishment of the General Budget of the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 862, s. 135-153, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Procedura budżetowa, Budżet UE, Traktat lizboński
Budgetary procedure, EU budget, Lisbon Treaty
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Procedura uchwalania i wykonywania budżetu ogólnego UE wymaga dokładnej analizy ze względu na międzyrządowy i zarazem ponadnarodowy charakter. W artykule omówiono przygotowywanie projektu budżetu ogólnego UE, zatwierdzanie go przez Parlament Europejski i Radę UE oraz zmiany w procedurze budżetowej, jakie wprowadzono Traktatem lizbońskim. Na zakończenie poddano ocenie wykonanie budżetu ogólnego UE.

The author sketches out the legal basis for the Community financial system including the stages of the EU budgetary procedure and the prerogatives of the institutions. The purpose of the article is to define the successive stages of the EU budgetary procedure, which present a number of unique features that national procedures do not. The EC Treaty establishes the respective powers of each of the two arms of the budgetary authority (European Parliament and Council) and the Commission in conducting this procedure. The author underlines the growing role of the European Parliament in the budgetary procedure, a role which is a sign of the Community’s developing financial system and one which creates favourable conditions for further integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Allain E., Le budget communautaire [w:] Finanses publiques, red. A. Laferrère, La Documentation Française, Paris 2000.
 2. Brehon N.J., Le budget de l’Europe, L.G. D. J., Paris 1997.
 3. Council Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 of 13 December 2006 amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (OJ 2006, L 390).
 4. Council Regulation No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities (EC, Euratom) (OJ 2002, L 248).
 5. Enderlein H. et al., The EU Budget. How Much Scope for Institutional Reform?, „Occasional Paper Series” of European Central Bank 2005, nr 27.
 6. Laffan B., The Finances of the European Union, St. Martin’s Press, Inc., New York 1997.
 7. Le budget aujourd’hui. Finances publiques et économie de marché dans des sociétés d’abondance / The budget today. Public finance and the market economy in affluent societies, red. R. Regul, Collège d’Europe/College of Europe, DT TEMPEL, Tempelhof, Bruges 1968.
 8. Lechantre M., Schajer D., Le budget de l’Union européenne, Réflexe Europe La Documentation Française, Paris 2003.
 9. Les finances publiques de l’Union européenne, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2002.
 10. Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries, red. R. Allen, D. Tommasi, „OECD Governance” 2001, nr 6.
 11. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 12. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 13. Saarilahti I., Balsellstraver M., Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Le budget général pour 2004 - le début d’une nouvelle ère, „ĻRevue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2006, nr 495.
 14. Saarilahti I., Balsellstraver M., Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Le budget général pour 2005 - une année de stabilisation, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne”  2006, nr 497.
 15. Saarilahti I., Balsellstraver M., Les innovations des procédures budgétaires communautaires. Le budget général pour 2006 - la dernière année de “l’Agenda” 2000, „Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne” 2006, nr 501.
 16. Steckel-Montes M.Ch., L’essentiel des finances publiques communautaires, Gualino éditeur, Paris 2005.
 17. Strasser D., Les Finances de l’Europe, Collection „Europe”, Editions LABOR, Bruxelles 1980.
 18. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. C 325 z 24 grudnia 2002 r. (wersja skonsolidowana uwzględniająca poprawki traktatu z Nicei).
 19. Traktat z 16 grudnia 2004 r. ustanawiający Konstytucje dla Europy (Dz.Urz. 2004, C 310).
 20. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 13 grudnia 2007 r. (2008/C 115/01).
 21. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Bruksela, 3 grudnia 2007 r., CIG 14/07.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu