BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombińska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Rozwój wzajemnej wymiany handlowej krajów ASEAN w procesie ich regionalnej integracji gospodarczej
The Development of Trade between ASEAN Countries in the Process of Regional Economic Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 869, s. 43-60, tab., bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Rozwój gospodarczy, Rynki towarowe, Handel wewnątrzgałęziowy, Wymiana handlowa
Economic integration, Economic development, Commodity markets, Intra-industry trade, Trade exchange
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Kraj/Region
Azja Południowo-Wschodnia
South East Asia
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia procesu regionalnej integracji gospodarczej państw ASEAN w rozwoju ich wzajemnej wymiany handlowej. Punktem wyjścia rozważań dotyczących handlu zagranicznego członków stowarzyszenia, a w szczególności ich wymiany wewnątrzregionalnej, jest opis procesu integracji krajów ASEAN i próba oceny stopnia jego zaawansowania. Mając na uwadze cel opracowania, w analizie skoncentrowano się przede wszystkim na integracji rynku towarów, pomijając kwestie związane z liberalizacją przepływu usług u kapitału pomiędzy krajami członkowskimi ugrupowania. (fragment tekstu)

This article discusses the course of economic integration of ASEAN countries under the ASEAN Free Trade Agreement. Since the Common Effective Preferential Tariff Scheme was signed in 1992, ASEAN member countries have made significant progress in lowering intra-regional tariffs. The article analyses the volume and structure of merchandise produced in ASEAN countries and also attempts to determine whether the volume and rate of growth of intra-regional trade have remained at low levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. ASEAN Statistical Yearbook [2003, 2006, 2008], www.asean.org.
  2. Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu [2007], red. B. Drelich-Skulska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Buczkowski B. [2003], Liberalizacja handlu w krajach ASEAN, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 976, Wrocław.
  4. Doliwa-Klepacki Z. [1999], Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo 69, Warszawa.
  5. Handel międzynarodowy 2002 [2002], red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków.
  6. Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym [2007], red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa.
  7. Nawrot K.A. [2008], Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Scholar, Warszawa.
  8. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej [2001], red. E. Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  9. Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku [2008], red. B. Drelich-Skulska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 13, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu