BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Luchter Bogusław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Analiza przemian użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1848-2010
An Analysis of Changes in Land Use in the City of Cracow, 1848-2010
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 869, s. 89-108, rys., bibliogr. 30 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Użytkowanie ziemi, Użytki rolne, Urbanizacja
Land economy, Land use, Agricultural land, Urbanisation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena przemian użytkowania ziemi zachodzących w Krakowie przez ponad 160 lat, tj. w latach 1848-2010. Była ona możliwa zarówno dzięki zachowanym źródłom kartograficznym, o historycznym już dzisiaj znaczeniu, jak i dzięki współcześnie prowadzonej przez instytucje geodezyjne ewidencji gruntów. Artykuł stanowi kontynuację badań autora w tym zakresie. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to assess changes in land use in Cracow over the past 160 years (1848-2010). The study covers the current (2010) administrative boundaries of Cracow (327 km2) as well as selected spatial units described in “The Development of the Spatial Structure of the City of Cracow” by R. Mydel. In general research the author made use of various statistical (presented mainly by surveying institutions) and cartographic sources (of historical importance). Detailed research was conducted within 3 selected spatial units - Śródmieście, Podgórze and Bronowice Wielkie, located in various urban zones that have undergone different development phases. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bromek K. [1966], Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 r., Zeszyty Naukowe UJ, nr 128, Kraków.
 2. Czarnecki W. [1965], Planowanie miast i osiedli, t. 1, PWN, Warszawa.
 3. Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Lander bearb auf Grund der Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 .XII.1900 [1906], Die Statistische Zentralkommission, Wien.
 4. GEOD-02: Sprawozdanie: Wykaz gruntów według stanu na dzień 1998-01-01: miasto Kraków [1998], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 5. Górka Z. [1974], Użytkowanie ziemi w I dzielnicy katastralnej miasta Krakowa - Śródmieście, Zeszyty Naukowe UJ, nr 379, Kraków.
 6. Górka Z. [2004], Krakowska dzielnica staromiejska w dobie społeczno-ekonomicznych przemian Polski na przełomie XX i XXI wieku: użytkowanie ziemi i funkcje, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
 7. Luchter B. [1987a], Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, AE w Krakowie, Kraków (praca doktorska, maszynopis).
 8. Luchter B. [1987b], Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I poł. XIX w., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 251, Kraków.
 9. Luchter B. [1990], Przestrzenne związki użytkowania ziemi w Krakowie, „Dokumentacja Geograficzna”, z. 2-3.
 10. Luchter B. [1994], Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej 1 dzielnicy katastralnej - Śródmieście, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 422, Kraków.
 11. Luchter B. [1997a], Wykorzystanie mapy gospodarczej „Użycie powierzchni ziemi” w gospodarce gruntami (na przykładzie Krakowa) [w:] Problemy gospodarki regionalnej. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin Profesora Antoniego Fajferka, AE w Krakowie, Kraków.
 12. Luchter B. [1997b], Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 483, Kraków.
 13. Luchter B. [1999], Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej „Użycie powierzchni ziemi” z 1950 r., Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 527, Kraków.
 14. Luchter B. [2002], Główne kierunki przemian użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 1983-2000, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 588, Kraków.
 15. Luchter B. [2003], Wpływ transformacji gospodarczej na zmiany użytkowania ziemi w strefie zewnętrznej Krakowa (na przykładzie byłej dzielnicy katastralnej Podgórze), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 617, Kraków.
 16. Luchter B. [2006], Wykorzystanie podziału na byłe dzielnice administracyjne w badaniach przemian użytkowania ziemi w Krakowie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 693, Kraków.
 17. Luchter B. [2010], Przemiany w użytkowaniu ziemi w rozwoju miasta Krakowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 97, Kraków.
 18. Mieszkania stanieją, bo Sejm odrolnił grunty w miastach [2008], „Gazeta Krakowska”, 20 grudnia 2008.
 19. Mydel R. [1979], Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, Ossolineum, Wrocław.
 20. Nowakowska M. [1991], Zmiany użytkowania ziemi w dzielnicy Śródmieście w Krakowie w okresie 1970-1990, Instytut Geografii UJ, Kraków (praca magisterska, maszynopis).
 21. Ogólne wyniki spisu ludności, domów, budynków i zwierząt domowych w Krakowie z 30. IX. 1921 r. [1924], Biuro Statystyczne Miasta Krakowa - Polska, Kraków.
 22. Orzechowski-Oksza K. [1872], Przewodnik statystyczno-kartograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, W.X. Krakowskiem, X. Bukowinie, Dyrektor c.k. Sądowych Biur Pomocniczych w Krakowie, Kraków.
 23. Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów: według stanu z dnia 1 stycznia 1992 r.: Miasto Kraków [1992], Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 24. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków [2001], Dz.Urz. RP nr 38, poz. 454.
 25. Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej. Ludność i budynki na podstawie tymczasowych wyników Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z dnia 9. XII. 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki rolne [1933], cz. 3, GUS, Warszawa.
 26. Sosnowski K. [1947], Ziemia Krakowska: szczegółowy przewodnik wycieczkowy, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krakowie, Kraków.
 27. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [2008], Dz.U. nr 237, poz. 1657.
 28. Zestawienie zbiorcze: GEOD-02: Według stanu na dzień: 2008-01-01: województwo: małopolskie: powiat: M. Kraków: gmina: M. Kraków [2008], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 29. Zestawienie zbiorcze: według stanu na dzień: 1 stycznia 2003: województwo: małopolskie: powiat: m. Kraków: gmina: M. Kraków [2003], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
 30. Zestawienie zbiorcze: według stanu na dzień: 1 stycznia 2010: województwo: małopolskie: powiat: Kraków: M. Kraków: gmina: Kraków [2010], Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu