BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Koszty zasobowe w Polsce - próba szacunku na potrzeby Ramowej dyrektywy wodnej
An Attempt to Estimate Resource Costs in Poland for the Needs of the Water Framework Directive
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 860, s. 5-22, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Prawo wodne, Zasoby wodne, Szacowanie kosztów
Water management, Water law, Water resources, Costs estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest oszacowanie kosztów zasobowych związanych z gospodarką wodną w Polsce. Konieczność takich prac wynika bezpośrednio z wymogów Ramowej dyrektywy wodnej (RDW) wdrażanej przez rząd RP. Zgodnie z wymogami RDW, obliczenia przeprowadzono dla sektorów: komunalnego, przemysłu i rolnictwa. Należy jednak podkreślić pewną umowność tego podziału. (fragment tekstu)

The article seeks to calculate water resource management costs in Poland. The necessity of such work is the direct result of the Water Framework Directive requirements being implemented by the Polish government. Research has enabled progress in calculation methods, and the estimation of individual metrics useful in calculating total resource costs. Analysis of the collected data together with the methodological considerations indicate that the current resource costs are 0, though this is to some extent the result of the lack of an appropriate mechanism for collecting information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreu J., Pulido M., General Guidelines for the Case Study. Status Reports 2007 (Danube, Hungary), http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case studies/ case studies.html.
 2. Andreu J., Pulido M., Lozano G., Case Study Report Serpis. Serpis River (Jucar River Basin District), Spain, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case studies/case_studies.html, 2007.
 3. Barton D.N., Morsa Case Study Status Report Norwegian AQUAMONEY Case Study on Valuation of Environmental and Resource Costs of Water Services, http://www.aquamoney.org/sites/download/D29_Status_report_case_study Morsa Norway.pdf,2007.
 4. Berbeka K., Oszacowanie kosztów środowiskowych i zasobowych, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2007 (praca niepublikowana).
 5. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2006 r. Informacje wstępne, GUS, Warszawa, 31.10.2007.
 6. Brouwer R., Practical Working Definition Environmental and Resource Costs and Benefits (Deliverable D12) 29 November 2006, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/ sites/results.html.
 7. Czekaj T., Obserwacje odstające i wpływowe w analizie regresji. Analiza dochodowości materialnych czynników produkcji w gospodarstwach rolnych, Roczniki Naukowe, t. VIII, z. 5, 2006.
 8. Dubgaard A., Hasler B., Andersen K.S., Nygaard-Pedersen J., Case Study Status Report Odense River Basin, Denmark, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/ case_studies/case_studies.html, 2007.
 9. Gilbert A., Schaafsma M., Case Study Report Rhine Subbasin Rhine-West, Netherlands, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case_studies/case studies.html (10.02.2008).
 10. Gilbert A., Schaafsma M., De Nocker L., Liekens I., Broekx S., Case Study Report Scheldt, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case_studies/case studies, html (10.02.2008).
 11. Raggi M., Ronchi D., Sardonini L., Viaggi D., Po Basin Case Study Status Report, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case_studies/case studies.html (10.02.2008).
 12. Rinaudo J.D., Aulong S., Case Study Status Report Upper Rhine, France, Brgm, France, http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case_studies/case studies.html (10.02.2008).
 13. Semeniene D., Ščeponavičiūtė R., Neris Case Study Report (Lithuania), http://www.aquamoney.ecologic-events.de/sites/case_studies/case studies.html (10.02.2008).
 14. Wang H., Lall S., Valuing Water for Chinese Industries: A Marginal Productivity Assessment. Development Research Group, The World Bank, 1999.
 15. Watkins S., Bateman I., Day B., Development and Testing of Practical Guidelines for the Assessment of Environmental and Resource Costs and Benefits in the WFD (AQUAMONEY, (Humber, UK)), CSERGE Interim Report, http://www.aquamoney. ecologic-events.de/sites/case_studies/case_studies.html (10.02.2008).
 16. Wytyczne w zakresie ogólnego procesu planowania. Sekcja nr 7. Doświadczenia z terenu zlewni Narwi rekomendacje w zakresie analizy zwrotu kosztów, w tym kosztów środowiskowych i zasobowych, Projekt bliźniaczy PL 2003/IB/EN/02, Ministerstwo Środowiska, 2006.
 17. Zawadzki W., Jeżewski Z., Nawadnianie gruntów a wzrost produkcji rolniczej, „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” 1978, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu