BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Kierunki zmian gospodarki nieformalnej w Polsce
Trends in the Changes in the Structure of the Informal Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 860, s. 53-66, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka nieformalna, Szara strefa, Struktura gospodarki
Informal economy, Informal economy, Economic structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarka nieformalna – określana potocznie jako szara strefa – jest rezultatem naturalnego dążenia przedsiębiorców do zwiększenia dochodów, jak również ich oporu wobec działań regulacyjnych państwa, co skutkuje takimi zachowaniami, jak świadome unikanie płacenia podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, opłat ekologicznych i innych świadczeń na rzecz instytucji państwowych i samorządowych. (…) Celem artykułu jest analiza rodzajów i przyczyn zmian gospodarki nieformalnej jako zjawiska ekonomicznego i społecznego oraz tendencji w tym zakresie. Na tej podstawie zostaną sformułowane zalecenia dotyczące polityki gospodarczej i społecznej. (fragment tekstu)

The article presents the reasons for the emergence of the informal economy and proceeds to describe its types and manifestations. The second part describes the positive and negative results of the “grey zone”, presenting various opinions and evaluations of its impact. This is followed by a description of the volume and structure of the informal economy in Poland and other countries in the light of the most recent statistics and assessments. The analysis includes methods for reducing the scope and volume of the informal economy. The article concludes with an examination of new tendencies in the development of the analysed social and economic process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrościcki T., Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów, „Nowe Życie Gospodarcze” 2007, nr 9.
 2. Dryll I., Gosposia i lokaj ,,na czarno”, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 13.
 3. Górka K., Wielkość i struktura gospodarki nieformalnej w Polsce [w:] Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, red. A. Karwińska, A. Surdej, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 4. Kałaska M., Witkowski J., Praca w szarej strefie w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 1996, nr 1-2.
 5. Kostrubiec S., Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, „Gospodarka Narodowa” 1999, nr 5-6.
 6. Kowalski J., Czarna gospodarka zwiększy PKB, „Gazeta Prawna” 2004, nr 51.
 7. Light on the Shadows, „The Economist” 1997, 3 May.
 8. Mączyńska E., Kreatywność czy agresja?, „Nowe Życie Gospodarcze” 2002, nr 16.
 9. Sowa K.Z., Gospodarka nieformalna [w:] Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, t. 1.
 10. Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1996, z. 233.
 11. Szara gospodarka. Wybrane problemy, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Warszawa 1995, z. 223.
 12. Szara strefa - zjawisko negatywne czy konieczne, „Gazeta Prawna” 1995, nr 257.
 13. Zienkowski L., Apogeum szarej strefy gospodarki, „Życie Gospodarcze” 1993, nr 44.
 14. Zienkowski L., Jak GUS to liczy, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu