BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsikiewicz-Rusnak Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Zarządzanie procesami ochrony środowiska w skali makroekonomicznej
Managing Environmental Protection Processes on a Macro-economic Scale
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 860, s. 125-135, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Zarządzanie procesami, System zarządzania środowiskiem
Environmental protection, Process management, Environment management system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdefiniowano najważniejsze pojęcia z zakresu procesu i zarządzania środowiskowego. Następnie omówiono elementy (i ich relacje) w systemie zarządzania środowiskiem w skali makroekonomicznej. W ostatniej części zanalizowano znaczenie procesów realizowanych w ramach zarządzania środowiskiem dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również dla samego środowiska.

The author begins by defining the most important terms in the sphere of process and environmental management. She then goes on to discuss the most important components (and their mutal relationships) of an environmental management system on a macro-economic scale. The last section examines the importance of processes realised within the framework of environmental management for social and economic growth as well as for the environment itself. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberini A. et al, Does the Value of Statistical life Vary with Age and Health Status? Evidence from the Us and Canada, „Journal of Environmental Economics and Management” 2004, vol. 48.
 2. Bertalanffy L., Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, PWN, Warszawa 1984.
 3. Biernacki H., Głód W., Refleksje nad istotą i treścią systemu zarządzania przedsiębiorstwa [w.] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, t. 1, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. Externalities of Energy, vol. 2: Methodology, European Commision DG XII, Report nr EUR 16521 EN, Brussels 1997.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 6. Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 7. Freeman A.M., The Mesaurement of Environmental Resourced Values: Theory and Methods, 2nd ed., Resources for the Future, Washington D.C., 2003.
 8. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnctwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 9. Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 10. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 11. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 12. Systems Thinking, red. G. Midgley, Sage Publications, London 2003.
 13. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 50, poz. 360 ze zm.
 14. Wielka encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu