BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hołda Artur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej
Sampling Research in Internal Auditing
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 23-39, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola wewnętrzna, Rewizja finansowa, System kontroli wewnętrznej (SKW)
Internal control, Auditing, Internal control system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja istoty badań próbkowych zgodności, tj. badań systemu kontroli wewnętrznej, wykonywanych w ramach weryfikacji ksiąg rachunkowych. Równocześnie dokonana zostanie systematyka metod badań zgodności, umożliwiająca wskazanie na ich zalety oraz wady, co powinno pozwolić na ocenę możliwości ich efektywnego stosowania przez biegłego rewidenta czy też kontrolera. (fragment tekstu)

The increase in the scale of activities of enterprises investigated by certified auditors naturally implies the problem of statistical sampling. It is precisely this increase in the scale of activity as well as globalisation that have made it necessary to use random testing and consequently to change the perception of the importance of internal audit of the firm being inspected. Recognition of this system has become the basis for a proper and effective application of techniques connected with random sampling. The effectiveness of the use of sampling for compliance tests depends to a significant degree on acquaintance with the conditions of use of particular techniques; for instance, recognition of the scale of permissible and expected mistakes, or anticipation of possible fraud, allow appropriate inspection techniques to be chosen. At the same time, compliance tests determine control risk, which is the basis of a properly conducted analysis of audit risk; this enables the appropriate scope of specific credibility tests to be established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrien G., Poupa G. [1997], Badanie wyrywkowe - pobieranie prób. Poziom istotności, SKwP, Warszawa.
 2. Grobstein M., Loab S.E., Neary R.O. [1985], Auditing: a Risk Analysis Approach, Irwin, Illinois.
 3. Guy D.M., Carmichael D.R., Whittington O.R. [1998], Audit Sampling. An Introduction, Wiley, New York.
 4. Hermanson H., Strawser J.R., Strawser R.H. [1987], Auditing Theory and Practice, 4th ed., Irwin, Homewood.
 5. Hołda A. 11996], Badania zgodności w rewizji sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 35, Warszawa.
 6. Hołda A. [2002], Wyzwania współczesności w rewizji finansowej, Materiały Konferencji Naukowej „Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Hołda A. [2010], Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, nr 829.
 8. Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 9. Meigs B. i in. [1989], Principles of Auditing, 9th ed., Irwin, Homewood.
 10. MSRF Nr 400, SKwP, Warszawa 2005.
 11. MSRF Nr 530, SKwP, Warszawa 2005.
 12. Nigra A.L. [1971]. Statistical Sampling. Handbook for Auditors, ed. J.A. Cashin, McGraw-Hill,New York.
 13. Owczarek K. [1995a], Badanie próbki jako narzędzie wspomagające rewizję (próbkowanie wg atrybutów), „Rachunkowość”, nr 5.
 14. Owczarek K. [ 1995b], Próbkowanie według atrybutów metodą sekwencyjną (zakończyć czy iść dalej?), „Rachunkowość”, nr 9.
 15. Owczarek K. [1998], Próbkowanie wykrywające, „Rachunkowość”, nr 7.
 16. Robertson J.C., Davis F.G. [1988], Auditing, 5th ed., Irwin, Illinois.
 17. Smith K.A. [1972], The Relationship of Internal Control Evaluation and Audit Sample Size, „The Accounting Review”, vol. 46, nr 2.
 18. Van Batenburg P.C. i in. [1991], Audit Assurance Model and Bayesian Discovery Sampling, Tilburg University FEW 471.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm.
 20. Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu