BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójtowicz Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czy wartość godziwa zastąpi koszt historyczny?
Will Fair Value Replace Historical Cost?
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 41-54, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Teoria rachunkowości, Wynik finansowy, Wartość godziwa, Koszt historyczny
Accounting theory, Financial performance, Fair value, Historical cost
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym problemem związanym z wynikiem finansowym z perspektywy teorii rachunkowości jest wybór miary wartości, za pomocą której dokonuje się jego pomiaru. Pomiar ten zawsze stanowił rdzeń rachunkowości, lecz ze względu na globalizację gospodarki oraz postępującą standaryzację rachunkowości na świecie w ostatnich latach kontrowersje wokół niego stały się szczególnie żywotne. Coraz odważniej odchodzi się od tradycyjnej miary wartości, a więc kosztu historycznego, na rzecz wartości bieżących, określanych najczęściej mianem wartości godziwej, jeśli zgodzić się z takim tłumaczeniem fair value. (…) Celem niniejszego artykułu jest ocena roli wartości godziwej w pomiarze wyniku finansowego jako alternatywy dla kosztu historycznego. (fragment tekstu)

In this article, the author aims to assess the role played by fair value as an alternative to historical cost in the measurement of financial results. The analysis shows that the variety of approaches to and models for the measurement of profit is proof of the strength and flexibility of accounting. The desire for a worldwide standard of accounting should not be equated with its homogenisation. A balance-sheet approach in conjunction with fair-value valuation does not automatically ensure a reliable presentation of the economic situation of a company, and moreover requires unambiguous conditions for estimating fair value. The formation of a set of such conditions, even if it can be done in practice, rules out the formulation of standards based on general principles, including International Accounting Standards. No universal or best method of valuation exists whose application under all economic conditions guarantees a minimisation of the mean square error in the estimation of economic value. The minimisation of this error is possible only through the choice of methods appropriate to the given economic conditions, and therefore the main burden of responsibility for the presentation of a company’s economic condition lies with those responsible for its accounts and not with those who set standards. For this reason, the desire for an arbitrary replacement of historical cost with fair value is as dangerous as a stubborn adherence to historical cost, for these measures are complementary rather than mutually exclusive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaver W.H. [1989], Financial Reporting: An Accounting Revolution, Prentice Hall. Englewood Cliffs.
 2. Benston G.J., Bromwich M., Wagenhofer A. [2006], Principles versus Rules-based Accounting Standards: The FASB’s Standard Setting Strategy, „Abacus”, vol. 42, iss. 2.
 3. Bromwich M., Macve R., Sunder S. [2005], FASB/IASB Revisiting the Concepts: A Comment on Hicks and the Concept of ‘Income’ in the Conceptual Framework, http:// www.som.yale.edu/Faculty/sunder/Concepts/revisitingtheconcepts.pdf.
 4. Bullen H.G., Crook K. [2005], , Revisiting the Concepts. A New Conceptual Framework, www.fasb.org/project/communications_paper.pdf.
 5. Chen Chang E. [1962], Business Income in Accounting and Economics, „The Accounting Review”, vol. 37, iss. 4.
 6. Dechow P.M. [1994], Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: The Role of Accounting Accruals, „Journal of Accounting & Economics”, vol. 18, iss. 1.
 7. Dobija D. [2001], Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 557.
 8. Dobija M. [1995], Antyinflacyjna interpretacja zasady kosztu historycznego, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 32.
 9. Dobija M. [2006], Zasada dualizmu jako podstawowy paradygmat rachunkowości i ekonomii, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 35 (91).
 10. Edwards E.O., Bell P.W. [1961], The Theory and Measurement of Business Income, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.
 11. Fisher F.M., McGowan J.J. [1983], On the Misuse of Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Profits, „The American Economic Review”, vol. 73, iss. 1.
 12. Fisher I. [1896], What Is Capital?, „Economic Journal”, vol. 6, iss. 24.
 13. Fisher I. [1906], The Nature of Capital and Income, Macmillan, New York (Reprinted 1965 by Sentry Press, New York).
 14. Hicks J.R. [1946], Value and Capital, Clarendon, Oxford.
 15. Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. International Accounting Standards Board (IASB) [1989], Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.
 17. Ismail A. [2006], Is Economic Value Added More Associated with Stock Return than Accounting Earnings? The UK Evidence, „International Journal of Managerial Finance”, vol. 2, iss. 4.
 18. Jameson J. [2005a], FASB and the IASB versus J. R. Hicks, „Research in Accounting Regulation”, vol. 18.
 19. Jameson J. [2005b], How EASB and the IASB Should Apply Hicksian Theory to Calculate Income, „Research in Accounting Regulation”, vol. 18.
 20. Jegadeesh N., Livnat J. [2006], Revenue Surprises and Stock Returns, „Journal of Accounting & Economics”, vol. 41, iss. 1, 2.
 21. Kothari S.P., Lewellen J., Warner J.B. [2006], Stock Returns. Aggregate Earnings Surprises, and Behavioral Finance, „Journal of Financial Economics”, vol. 79, iss. 3.
 22. Lim S.S., Sunder S. [1991], Efficiency of Asset Valuation Rules under Price Movement and Measurement Errors, „The Accounting Review”, vol. 66, iss. 4.
 23. Marshall A. [1920], Principles of Economics, 8th ed., Macmillan, London.
 24. Nowak W.A. [1998], Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 25. Paton W.A. [1922], Accounting Theory, Ronald Press, New York.
 26. Sterling R.R. [1970], Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas, Lawrence.
 27. Subramanyam K.R. [1996], The Pricing of Discretionary Accruals, „Journal of Accounting & Economics”, vol. 22, iss. 1-3.
 28. Teoria rachunkowości w zarysie [2005], red. M. Dobija, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 29. Watts R.L., Zimmerman J.L. [1986], Positive Accounting Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu