BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymczyk-Madej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Organisation of the System of Internal Audit within Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 861, s. 115-133, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kontrola wewnętrzna, System kontroli wewnętrznej (SKW), Zarządzanie ryzykiem
Internal control, Internal control system, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie coraz częściej odbiega się od czysto funkcjonalnego spojrzenia na kontrolę wewnętrzną i przedstawia się ją w ujęciu systemowym, mówiąc o systemie kontroli wewnętrznej (SKW) jako systemie obejmującym podstawy kierownictwa, metody, procedury oraz inne środki, które mają dawać racjonalną pewność, że osiągnięte zostaną cele jednostki gospodarczej. (…) Niestety, takie podejście napotyka często szereg trudności – głownie natury organizacyjnej. Dlatego celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu organizacji podstawowych elementów SKW w przedsiębiorstwie oraz warunków efektywnego jej funkcjonowania. (fragment tekstu)

In this article, the author addresses the problem of the organisation of the system of internal audit within enterprises. She presents the characteristic features of that system's components, such as audit culture, risk management, audit mechanisms, reporting and communication, and the monitoring of the audit system. She also presents the conditions and principles that influence the effective functioning of the system of internal audit within enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cadbury Report [1992], Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate-Governance, Gee and Co. Ltd, London, December.
 2. Criteria of Control [1995], Canadian Institute of Chartered Accountants, Toronto. December.
 3. Czerwiński K. [2003], Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Wydawnictwo Link, Szczecin.
 4. Czerwiński K. [2004], Audyt wewnętrzny. Wydawnictwo InfoAudit, Warszawa.
 5. Górecki E. [2003], Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach rynkowych, Interfart, Łódź.
 6. Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 7. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli wewnętrznej w ministerstwach i innych jednostkach administracji centralnej [2004], Najwyższa Izba Kontroli, Departament Administracji Publicznej, Warszawa.
 8. Internal Control [2004], European Commission - Budget Directorate-General, http:// europa.eu.int/comm/budget/ic/index_en.htm.
 9. Internal Control - Integrated Framework [1992], Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Jersey City.
 10. INTOSAI Auditing Standards [1992], The International Organization of Supreme Audit Institutions.
 11. Janicki K. [2001], Rewizja wewnętrzna. Rola i odpowiedzialność zarządu za działanie kontroli oraz funkcjonowanie rewizji wewnętrznej, „Rachunkowość”, nr 2, Warszawa.
 12. Koontz H., O’Donnell C. [1969], Zasady zarządzania, PWN, Warszawa.
 13. Kuc B.R. [2002], Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 14. Kontrola wewnętrzna. Poradnik dla Członków Zarządów na temat Jednolitego Kodeksu [1999], Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
 15. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa [1999], tłum. Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 16. Paczuła C. [1998]. Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Wydawnictwo Difin, Warszawa, http://www.mf.gov.pl.
 17. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej [2003], Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 18. Rekomendacja H - dotycząca kontroli wewnętrznej w banku [2002], Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP, Warszawa, http://www.mf.gov.pl/.
 19. Rola Z. [2003], Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo ALPHA pro, Ostrołęka.
 20. Rybiańska J. [2000], Kontrola wewnętrzna w banku komercyjnym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 849, Wrocław.
 21. Terebucha E. [1965], Zasady wewnętrznej kontroli finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach transportowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 22. Standards for Internal Control in the Federal Government [1999], General Accounting Office of USA, November.
 23. Standards for Internal Control within the Commission’s Services [2000], European Commission: Budget, Brussels.
 24. Standards for the Professional Practice of Internal Auditing [2001], The Institute of Internal Auditors, Florida.
 25. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych [2003], Komunikat Nr 1 i 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., Dz.Urz. Ministra Finansów z 2003 r., nr 3, poz. 14.
 26. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych [2003], Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., Dz.Urz. Ministra Finansów z 2003 r., nr 3, poz. 13, Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 1/2003.
 27. Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytowania Wewnętrznego [2002], wersja robocza oprac. przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Warszawa.
 28. Struktura systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych (Framework of Internal Control Systems in Banking Organisations) [1998], Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, tłum. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP.
 29. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 30. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu