BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Francik Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kosała Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Teoretyczne aspekty procesów innowacyjnych w organizacjach
Theoretical Aspects of the Innovation Processes in Organisations
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 866, s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Procesy innowacyjne, Innowacje w organizacji, Zarządzanie procesami
Innovation processes, Innovations in organization, Process management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zdefiniowanie procesu innowacyjnego jest trudne. Wynika to m.in. z problemów dotyczących określenia, czym jest sama innowacja. Rozróżnienie pomiędzy innowacją a procesem innowacyjnym okazuje się niemożliwe, jeśli wziąć pod uwagę znaczenie słownikowe innowacji, obejmujące zarówno wprowadzenie czegoś nowego (proces), jak i rzecz nowo wprowadzoną. Celem artykułu jest pokazanie różnorakich podejść do procesów innowacyjnych w makro- i mikroskali. (fragment tekstu)

The authors discuss various approaches to innovation processes derived from macro- and microeconomic models. In order to address the innovation processes in an organisation, they show the evolution of approaches to macro innovation processes, broken down into five generations. They present a model for steering the process of innovation, the aim of which is to transform a traditional organisation into an innovative one. In such an organisation, the result is not as important as the internal relations created within it, the new elements of culture and broadened knowledge that blend tradition, intuition and experience into a single whole. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Byrski B., Innowacje w przemyśle, AE w Krakowie, Kraków 1986.
 2. Durlik I., Zmiany innowacyjne jako element strategii restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” 1998, nr 2.
 3. Francik A., Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 4. Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 5. Janasz W., Ewolucja modeli procesu innowacyjnego, „Organizacja i Kierowanie” 2001. nr 4.
 6. Jasiński A. H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992.
 7. Jewkes J., Sawers D., Stillerman R., The Sources of Innovation, Macmillan, London 1958.
 8. Kasprzyk S., Innowacje. Od koncepcji do produkcji, IW CRZZ, Warszawa 1980.
 9. Les enjeux economique et politic d’innovation, red. M. Leclere, Presses de L’UQAM, Montreal 1990.
 10. Martyniak Z., Założenia systemu Shingeo Shingo, „Organizacja i Kierowanie” 1997, nr 2.
 11. McGowan P., Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna [w:] Praktyka kierowania, red. B.M. Stewart, PWE, Warszawa 1994.
 12. Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 13. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 14. Przybył B., Zarządzanie procesami innowacyjnymi w organizacji [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 15. Schmookler J., Invention and Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, Mass 1996.
 16. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 17. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 18. Świtalski I., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 19. Whitfield P. R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu