BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek Ryszarda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce. Doświadczenia transformacji oraz perspektywy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej
Structural Changes in the Polish Economy - Transformation Experiences and Perspectives Brought About by EU Membership
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 867, s. 101-123, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia strukturalne, Przekształcenia systemowe, Struktura gospodarki, Integracja gospodarcza Polski z UE, Zmiany strukturalne
Structural transformation, Systemic transformation, Economic structure, Poland's economic integration with the EU, Structural changes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie podstawowych tendencji zmian w strukturze gospodarki Polski w przekrojach: podmiotowym, sektorowym, asortymentowym, technologicznym i geograficznym w latach 1990-2007. Przeprowadzona analiza umożliwia określenie tempa zachodzenia zmian oraz stwierdzenie, czy prowadzą one do modernizacji. Podjęto również próbę określenia znaczenia akcesji Polski do UE w stymulowaniu zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce. (fragment tekstu)

The article is a synthetic depiction of the process of structural changes that arose in Poland in the years 1990-2007. Our aim is to show the basic trends in changes in the structure of the Polish economy by entity, sector, a variety of goods, technology, and geography. The analysis seeks to assess the rate of the changes and to decide whether they are a sign of modernisation. An attempt is also made to define the role of Poland’s integration process with the EU in stimulating structural changes originating in the Polish economy. We attempt to justify the belief that despite the strong results of the Polish economy as measured by long-term GDP dynamics, the structural transformations have not been optimal. We also examine the results of the transformation in the technology, employment, and international exchange spheres, among others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M. [2002], Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bałtowski M., Miszewski M [2006], Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnic¬two Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Błaszczyk B. [2007], Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji [w:] Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), CASE, Warszawa.
 4. Bucka M. [2004], Procesy rozwoju i przemian strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przemiany strukturalne polskiej gospodarki wobec wyzwań integracyjnych z Unią Europejską, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Coraz wyższa kapitalizacja spółek do PKB [2006], www.gazeta.pl, dostęp: 10.05.2006.
 6. Firszt D. [2010], Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 839, Kraków.
 7. Freitag-Mika E. [2007], Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność polskiej gospodarki, www.pollub.pl, dostęp: 10.09.2007.
 8. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 9. Kabaj M. [2002], Dezaktywacja Polski. 10 milionów biernych zawodowo?, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 10. Kaczmarek J. et al. [2005], Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 11. Kubielas S. [2004], Długi marsz ku innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy [w:] Biała Księga 2004, PFSL, Gdańsk-Warszawa.
 12. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. [2004], Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista”, nr 1.
 13. Lipowski A. [1994], Przemiany strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 14. Macias J. [2006], Zmiany strukturalne w przemyśle w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 7.
 15. Nauka i Technika [2004-2008], GUS, Warszawa.
 16. Roczniki Statystyczne RP [1993-2008], GUS, Warszawa.
 17. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 [2004], NBP, Warszawa.
 18. Socha M., Sztanderska U. [2000], Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski [2007], red. T. Kalinowski, IBNGR, Gdańsk.
 20. Sztanderska U. [2001], Tendencje rozwojowe polskiego rynku pracy (2), „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 22.
 21. Warszawska giełda liderem w regionie [2006], www.wprost.pl, dostęp: 19.04.2006.
 22. Woźniak M.G. [1993], Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, IBR, Kraków.
 23. Woźniak M.G. [1995], Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych, cz. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 24. Woźniak M.G. [2006], Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 25. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2009 r. [2009], NBP, Warszawa.
 26. Zakrzewski W. [2002], Transformacja zatrudnienia w Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu