BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłacz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Rola metropolii w rozwoju regionalnym. Podstawowe założenia w ujęciu teoretycznym
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 868, s. 47-64, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Aglomeracje miejskie, Miasto, Urbanizacja
Regional development, Urban agglomerations, City, Urbanisation
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na gruncie teorii interakcji zachodzących pomiędzy ośrodkiem metropolitalnym a jego otoczeniem. W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka sfer względem siły i kierunku oddziaływania funkcjonalnego metropolii na otoczenie, w zależności od geograficznej odległości od metropolii oraz stopnia skomunikowania z otoczeniem. Zgodnie z teorią grawitacji potencjału siła pozytywnego oddziaływania metropolii na otoczenie jest odwrotnie proporcjonalna do odległości od ośrodka metropolitalnego. Nie zawsze więc metropolia pozytywnie oddziałuje na region. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlas Unii Metropolii Polskich, Warszawa 2000.
 2. Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 3. Domański R., Geografia ekonomiczna Polski, PWE, Warszawa 1985.
 4. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1996.
 5. Fajferek A., Polityka ekonomiczna, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 6. Flis J., Słownik terminów geograficznych, WSiP, Warszawa 1994.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Polityka regionalna - rozwój, finansowanie, przyszłość [w:] Regiony, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 8. Grosse T.G., Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa 2007.
 9. Gzell S., Determinanty rozwoju miast polskich - na przełomie wieków [w:] Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich, red. M. Kochanowski, Biuletyn KPZK PAN, nr 175, Warszawa 1996.
 10. Harańczyk A., Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa 1998.
 11. Jałowiecki В., Metropolie, WSFiZ, Białystok 1999.
 12. Jałowiecki В., Społeczna przestrzeń metropolii, Scholar, Warszawa 2000.
 13. Konkurencyjność i potencjał polskich metropolii - szanse i bariery, red. S. Korenik, L. Szołek, Biuletyn KPZK PAN, nr 214, Warszawa 2004.
 14. Kudłacz Т., Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa 1999.
 15. Libner P., Stefaniak G., Geografia od A do Z, Kram, Warszawa 1998.
 16. Markowski Т., Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, MRR, Warszawa 2006.
 17. Markowski Т., Marszał Т., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja - problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
 18. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 2000.
 19. Szymla Z., Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.
 20. Podstawy geografii ekonomicznej, red. J. Wrona, J. Rek, PWE, Warszawa 1997.
 21. Przemiany miasta, red. B. Jałowiecki, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu