BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych
Testing the Acidity of Varietal Honeys
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 623, s. 29-33, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produkty pszczele, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie jakości, Badanie jakości miodów pszczelich, Badanie żywności, Miód
Bee products, Commodity science, Food commodities, Food quality, Quality research, Quality control of honey, Food research, Honey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było omówienie badań kwasowości ogólnej i czynnej polskich miodów odmianowych jako istotnych parametrów determinujących ich jakość.

The research work deals with total and active acidity of Polish varietal honeys. The analyses included 73 samples of honey belonging to the nectar, honeydew, and nectar-and-honeydew types. As a result of the carried out research the levels of total and active acidity of the tested types and varieties of honey were determined and certain relations between these two quality factors were found. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska-Rybak H., Ogólna charakterystyka krajowych miodów odmianowych, "Pszczelarstwo" 1987, nr 7-8.
 2. Curyło J., Rybak H., Kwasowość krajowych miodów odmianowych i ich namiastek, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1973, vol. 17.
 3. Hołderna-Kędzia E., Kędzia B., Znaczenie miodu w żywieniu, cz. I: Wpływ składników miodu na organizm człowieka, "Pszczelarstwo" 1996, nr 7.
 4. Kędzia B., Hołderna E., Mechanizm działania miodu na drobnoustroje, "Pszczelarstwo" 1991,nr 2, 6.
 5. Majewski T., Miód pszczeli, WPLiS, Warszawa 1969.
 6. PN-88/A-77626. Miód pszczeli.
 7. Popek S., Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych [w:] Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Popek S., Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys, "Forum Ware" 1998, nr 1-4.
 9. Rybak H., Charakterystyka chemiczna krajowych miodów odmianowych, Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1986, vol. 30.
 10. Sikora T., Cybura K., Badanie wybranych wyróżników fizykochemicznych określających jakość odmianowych miodów nektarowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1994, nr 449.
 11. Stojko A., Ostach H., Własności fizykochemiczne i lecznicze miodu naturalnego, "Pszczelarstwo" 1985, nr 5-6.
 12. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych, pod red. J. Krauzego, Program resortowy nr RP III.41, Podprogram 05 pt. "Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badań i oceny". Temat 05.2.1.1c "Analiza dotychczasowego stanu znormalizowanych wskaźników jakości, metod badania i oceny produktów pszczelich w kraju i za granicą", AE w Poznaniu, Poznań 1986.
 13. White J.W., Honey, "Advences in Food Research" 1978, t. 24.
 14. Wojtacki M., Produkty pszczele i przetwory miodowe, PWRiL, Warszawa 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu