BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Towaroznawcza analiza jakości soków warzywno-owocowych
Analysis of Vegetable-and-fruit Juices from the Standpoint of the Commodity Science
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 623, s. 5-14, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Jakość produktów żywnościowych, Badanie jakości, Badanie żywności, Toksykologia żywności, Pierwiastki śladowe
Commodity science, Food commodities, Food quality, Quality research, Food research, Food toxicology, Trace elements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono badania jakości świeżych soków warzywnych i warzywno-owocowych, otrzymanych bezpośrednio z warzyw i owoców, przeprowadzone na podstwie monitoringowych kontroli wartości odżywczych w tych produktach. Określono zawartość mikro- i makroelementów, a także zawartość metali toksycznych oraz ujednolicono metodę ich badań. Badania wykonano w Katedrze Towaroznawstwa Żywności Akademii Ekonomicznej w Krakowie na materiale pochodzącym z różnych firm i wytwórni, a ich wyniki zebrano w tabelach. Produkty do badań, będące w okresie ich przydatności do spożycia, pochodziły z zakupu w sklepach województwa małopolskiego.

In the paper the qualitative analysis of fresh 100% carrot, carrot-and-apple, and carrot-and-celery juices, based on checking the conformity of the quality factors to the data contained in respective standards, is presented. The juices were analysed for the following components: total extract, sugar-free extract, directly reducing sugars, total sugars, total acidity, domestic salt, as well as micro- and macroelements and harmful metals. The results of the analysis show that the organoleptic quality of the juices is good and their physicochemical properties meet the Polish legal requirements. The toxic metal contents of the tested juices is below the upper limit. The results obtained for other metal s are similar. The juices have been found to have a high potassium content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichoń Z., Ucherek M., Jakość soków i napojów owocowo-warzywnych i ich opakowania w opinii konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 7.
 2. Cieślik E., Florkiewicz A., Aspekty żywieniowe soków i napojów nowej generacji, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 3.
 3. Cools K., Rozwój światowego rynku soków i napojów, cz. 1, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 10.
 4. Cools K., Rozwój światowego rynku soków i napojów, cz. 2, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 11.
 5. Czapski J., Walkowiak-Tomczak D., Nowe surowce i technologie w produkcji soków jako odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny" 2001, nr 3.
 6. Gadziński M., Korab A., Opracowanie streszczeń referatów plenarnych wygłoszonych na sympozjum nt. Produkcja soków i napojów owocowych, 14-15 listopada 1997 r., Zakopane-Kościelisko, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1998, nr 1.
 7. Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego, pod red. P. Lewickiego, wyd. 3 zmienione, WNT, Warszawa 1998.
 8. Kowalczuk J., Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku soków - wyniki badali, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1999, nr 3.
 9. Krełowska-Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa 1993.
 10. Krugła E., Zdziennicka D., Kostrzewa E., Napoje i soki owocowo-warzywne - nośniki składników funkcjonalnych, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 3.
 11. Kubiak K., "Tąpnięcie" na polskim rynku sokowniczym, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 3.
 12. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H., Zasady żywienia człowieka, wyd. 1, WSiP, Warszawa 2000.
 13. Metody oznaczania metali w środkach spożywczych, Wydawnictwo Metodyczne PZH, Warszawa 1989.
 14. Metody oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, miedzi i cynku w produktach spożywczych techniką płomieniowej absorpcji spektrofotometrii atomowej, Wydawnictwo Metodyczne PZH, Warszawa 1996.
 15. Nadolna I., Wartość żywieniowa krajowych soków warzywnych i owocowych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 1999, nr 10.
 16. PN-A-75958: 1996. Produkty warzywne i owocowo-warzywne. Soki.
 17. PN-90/A-75101/04. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie kwasowości ogólnej.
 18. PN-90/A-75101/l0. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości chlorków.
 19. PN-90/A-75101/02. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie ekstraktu ogólnego.
 20. PN-90/A-57101/07. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości cukrów i ekstraktu bezcukrowego.
 21. PN-A-04011 (PN-80/A-04011). Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości ołowiu.
 22. PN-A-04012 (PN-80/A-04012). Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości miedzi.
 23. PN-A-04013 (PN-80/A-04013). Produkty spożywcze. Oznaczanie zawartości cynku.
 24. PN-ISO 6658:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 25. PN-ISO 3972: 1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej.
 26. Podstawy żywienia człowieka, H. Kunachowicz, E. Czamowska-Misztal, A. Szczepańska, A. Ners, wyd. 5, WSiP, Warszawa 1999.
 27. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. W sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 220, poz. 1856.
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 XII 2000 r. W sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach, Dz.U. nr 9, z dnia 5 II 200l r., poz. 72. Załącznik nr 4. Wykaz dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń w środkach spożywczych i używkach oraz substancji dodatkowych dozwolonych a maksymalne dopuszczalne zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w środkach spożywczych, używkach i substancjach dodatkowych dozwolonych.
 29. Soki warzywne i owocowe a zdrowie, pod red. J. Nadolnej, L. Szponar, IŻŻ, Wyd. Borgis, Biblioteka Lekarza Rodziny, Warszawa 1998.
 30. Szczepaniak J., Nosecka B., Sytuacja finansowa branży owocowo- warzywnej i produkcji przetworów w sezonie 1999-2000, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny" 2000, nr 11.
 31. Szczepaniak J., Wigier M., Rozwój rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską, cz. I, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 4.
 32. Towaroznawstwo żywności przetworzonej, pod red. F. Świderskiego, wyd. 1, SGGW, Warszawa 1999.
 33. Zdziennicka D., Krugła E., Mączyńska D., Przetwory owocowo-warzywne specjalnego przeznaczenia, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu