BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucherek Marzena (Wydział Towaroznawstwa), Łakomy Witold
Tytuł
Wpływ procesu technologicznego na jakość produktów pakowanych w mieszaninie gazów
The Effect of the Manufacturing Process on the Quality of Products Packed in a Gas Mixture
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 625, s. 67-77, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Badanie żywności, Badanie opakowań, Opakowalnictwo, Opakowania produktów spożywczych
Commodity science, Food commodities, Food research, Packaging study, Packaging science, Food packaging
Uwagi
summ.
Abstrakt
Obecnie na rynku krajowym można zaobserwować gwałtowny rozwój przemysłu cukierniczego, którego przejawem jest pojawienie się dużej liczby konkurujących ze sobą firm i wprowadzenie do obrotu wielu nowych wyrobów. Powoduje to automatycznie wzrost wymagań stawianych opakowaniom i materiałom opakowaniowym. Ich głównym zadaniem jest gwarancja zachowania w możliwie długim okresie pierwotnej, wysokiej jakości pakowanych wyrobów. W artykule omówiono wstępną analizę badań laboratoryjnych dotyczących wpływu na jakość orzeszków ziemnych zawartości tlenu resztkowego w opakowaniu w zależności od okresu przechowywania.

The objective of the laboratory tests was to study the effect of the composition of the gas mixture in packages on the quality of peanuts packed in MAP, depending on the storing period. Changes in the oxygen content of the packages were determined and as regards the product, Total Sensory Quality Factor, acid value and peroxide value of the fat extracted from peanuts were calculated. The presented studies are of a pilot character. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 2. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 3. Instruction Manual of Oxygen Analyzer, Toray Engineering Co., Tokyo 1988.
 4. Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, Agro Food Technology, Czeladź 1998.
 5. PN-A-74859: 1994. Wyroby cukiernicze trwałe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
 6. PN-ISO 660/Ap 1. Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie liczby kwasowej.
 7. PN-ISO 3960: 1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczenie liczby nadtlenkowej.
 8. Ratusz K., Krygier K., Orzechy oraz tłuszcze do ich prażenia, "Przegląd Piekarsko-Cukierniczy" 1997, nr 9.
 9. Taub A.R., Singh R.P., Food Storage Stability, CRC Press LLC, New York 1998.
 10. Ucherek M., Importance of Packaging in Extending the Shelf Life of Product in MAP [w:] Commodity Science in Global Quality Perspective, Proceedings of the 13th IGWT Symposium, Maribor, Słowenia, 2nd-8th September 2001.
 11. Ucherek M., The Interrelation of Changes in Oxygen Content and Product Quality in Modified Atmosphere Packaging, "Packaging Technology and Science" 2001, nr 14.
 12. Ucherek M., Studyon Changes in Content of Oxygen in Modified Atmosphere Packaging for Foodstuff, Atti di XIX Congresso Nazionale di Merceologia, Sassari-Alghero, 27-29 Settembre 2000.
 13. Ucherek M., Weryfikacja przydatności materiałów opakowaniowych do pakowania żywności w modyfikowanej atmosferze (MAP), "Opakowanie" 2001, nr 10.
 14. The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, pod red. A. Brody, J. Wiley and Sons, New York 1997.
 15. Zalewski R.L, Aktualne trendy w nauce o jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu