BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Irena (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej
Community Rules for Awarding Public Assistance
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 634, s. 5-24, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Pomoc regionalna UE
Subsidies granted to enteprises, EU regional aid
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano aktualne zasady europejskiej polityki konkurencji w związku z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorstwom. Omówiono podstawy udzielania tego rodzaju pomocy, jej formy, oraz procedury zawiadamiania.

This article presents the current rules of European competition policy with respect to public assistance to enterprises. The author discusses the premises behind awarding public assistance, the Community definition, forms and basis of this assistance, as well as Community procedures for notification. The article deals more broadly with the currently permissible derogations from the general ban on public assistance within the Communities. To this end, the article concentrates on regional assistance, given the problem that Polish special economic zones pose in the context of the country's EU accession. The article concludes with a discussion of the terms and conditions for public assistance to SMEs, research and development, environmental protection, employment and restructured enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexis A., Adoption du nouvel encadrement des aides d'Etat enfaveur de l'environnement, “Competition Policy Newsletter" 2001, nr l.
 2. Commission des Communautes Europeennes, Neuvieme rapport sur les aides d'Etat dans l'Union Europeenne, Bruxelles, le 18 VII 2001.
 3. Commission Europeenne, Croissance, competitivite emploi. Les defis et les pistes pour entrer dans le XXIime siecle, Livre blanc, Bruxelles-Luxembourg 1994.
 4. Commission Europeenne, Livre vert sur l'innovation, Buletin de 1'Union Europeenne, supplement 5/95, Bruxelles-Luxembourg 1996.
 5. Commission Europeenne, XXIII Rapport sur la politiąue de concurrence, Bruxelles 1994.
 6. Commission Europeenne, XXIV Rapport sur la politiąue de concurrence, Office des publi- cations officielles des Communautes Europeennes, Luxembourg 1995.
 7. Commission Europeenne, XXVI Rapport sur la politiąue de concurrence, Office despubli- cations officielles des Communautes Europeennes, Luxembourg 1997.
 8. Commission Europeenne, Regles communautaires applicables aut aides d'Etat. Vademecum, Luxembourg 2000.
 9. Commission Europeenne, Tableau de bord des aides d'Etat, Bruxelles, 18 VII 2001.
 10. Communier J.-M., Le droit communautaire des aides d'Etat, LVG.D J., Paris 2000.
 11. Pietrzyk L, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach czlonkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1994.
 13. Rouam C., Le cdntróle des aides d'Etat aux entreprises dans l'Union Europeenne, Econo- mica, Paris 1998.
 14. Sinnaeve A.., Les premieres exemptions par categorie en matiere d'aides d'Etat, „Competition Policy Newsletter" 2001, nr l.
 15. Sopoćko A., Pomoc państwa w regulacjach Unii Europejskiej, Warszawa 1998, maszynopis powielony.
 16. Szpringer W., Równość konkurencji w gospodarce rynkowej. Aspekty instytucjonalne, Elipsa, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu