BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niezgoda Janusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych
Research on Operational Characteristics of Control Procedures
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 643, s. 75-89, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Analiza statystyczna, Symulacje komputerowe
Statistical analysis, Computing simulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rezultaty analiz ARLo i ARL1 w przypadku dwóch typowych rodzajów procedur kontrolnych nazywanych procedurami kontrolnymi Shewharta i procedurami sum skumulowanych. Analizę przeprowadzono przy użyciu symulacji komputerowych.

Average run lengths are basic the operational characteristics of Statistical procedures for process control. They are especially important in design of these procedures, during which designers strive to maximise the average length in an ordered process (ARL(}) and simultaneously to minimise the average run length in a non-ordered process (ARL). These two characteristics are linked above all through the co-dependent probabilities of unnecessary process regulation (a) and the probabilities not introducing regulation when necessary (|5). The work presents the results of the ARL(] and ARL} analysis in the case of two basic types of control procedures, namely Shewhart control charts and Cusum control charts. Random variables with normal, binomial and Poisson distributions were researched. The analysis was conducted using a computer simulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Collani E. von, Economically Optimal c- and np-Control Charts, Metrica, Physica-Yerlag, Heidelberg 1989.
  2. Dragalin V., Optimal CUSUM Envelope for Monitoring the Mean of Normal Distribution, Economic Quality Control, Journal and Newsletter for Quality and Reliability, Wurzburg 1994.
  3. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1990.
  4. Iwasiewicz A., Paszek Z., Steczkowski J., Sekwencyjne metody kontroli jakości, AE w Krakowie, Kraków 1988.
  5. Niezgoda J., Badania nad charakterystykami operacyjnymi procedur monitorowania procesów [w:] Statystyczne metody monitorowania procesów, cz. II, pod red.A. Iwasiewicza, raport z badań statutowych (umowa nr 69/KS/4/2001/S), AE w Krakowie, Kraków 2001.
  6. Niezgoda J., Porównawcza analiza średnich długości przebiegów kart kontrolnych Shewharta i kart kontrolnych sum skumulowanych [w:] Statystyczne metody monitorowania procesów, pod red. A. Iwasiewicza, raport z badań statutowych (umowa nr 67/KS/5/2000/S), AE w Krakowie, Kraków 2000.
  7. Jardine A.K.S., Macfarlane J.D., Greensted C.S., Statistical Methods for Quality Control, Heineman, London 1975.
  8. Montgomery D.C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York 2001.
  9. PN-ISO 7966: 1998. Karty akceptacji procesu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu