BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wiedza o produkcie a relacje respondentów na skale pomiarowe
Product Awareness and Respondents Reaction on Measurement Scales
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 640, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Cechy produktu, Konsumencka ocena produktu, Badania marketingowe, Badania ankietowe, Analiza czynnikowa
Product features, Consumer Product Rating, Marketing research, Questionnaire survey, Factor analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem artykułu jest pokazanie wpływu wiedzy respondenta na jego reakcję na skale pomiarowe. W pracy podjęto próbę odtworzenia przy zastosowaniu analizy głównych składowych, sposobu budowania wiedzy osoby badanej, na temat produktu. Badano respondentów (500 osób) potrafiących dokonać oceny przynajmniej jednej marki piwa jasnego.

Growing competition compels firms to treat customers as partners. As a result, increasing number of representatives of various professions, not only marketing mangers, are itching to know and understand consumer behaviours in the market. One very important thing is the competence at undertaking market segmentation and the proper positioning of a product in the market. Effective segmentation is possible only after a thorough consumer research involving not just knowing his social and economic position but also his mentality. From amongst the varied psychographic traits which normally are the subjects of marketing research, this paper focused more on how respondents integrate their product awareness. The aim of the foregoing paper is to show the effect of the respondent’s awareness on his reaction on a measurement scale and also attempt to reproduce, applying major composite analysis, how the respondent’s product awareness is integrated using the light beer as example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, J. Bazarnik, T. Grabiñski, S. Mynarski, L. Rudnicki, L. Strzembicki, A. Szromnik, K.P. Wojdacki, PWN, Warszawa 1992.
 2. Brodziak A., Budowa i działanie mózgu, podręcznik on-line. http://salve.slam.katowice.pl/Mozg.htm.
 3. Falkowski A., Tyszke T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 4. Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1999.
 5. Foxall G.R., Goldsmith R.E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Freeman W. J., The Physiology of Perception, “Scientific American”, February 1991, vol. 264, nr 2.
 7. Harman H.H., Modern Factor Analysis, University of Chicago Press, Chicago 1976.
 8. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 9. Skarda C.A., Freeman W.J., How Brain Make Chaos in Order to Make Sense of the World, “Behavioral and Brain Sciences”, June 1987, vol. 10, nr 2.
 10. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 11. Zakrzewska M., Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu