BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pera Bożena (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Transakcje offsetowe a teoria luki technologicznej
Offset Transactions and Technology Gap Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 639, s. 129-143, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Luka technologiczna, Handel międzynarodowy, Wymiana międzynarodowa
Technological gap, International trade, International trade
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę porozumień wyrównawczych w świetle teorii luki technologicznej. Tematem rozważań są motywy zawierania i skutki realizacji transakcji offsetowych z punktu widzenia kraju przodującego w produkcji nowoczesnych wyrobów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (m. in. Stany Zjednoczone).

Offset transactions are the most dynamic form of countertrade in the modern world economy and often involve technology flows. In this work, the author analyses compensatory agreements from the perspective of technology gap theory. The analysis begins with a presentation of the essence of offset transactions. Next, the author describes technology gap theory. Further sections describe the motives for entering into compensation agreements and the effects of their implementation according to technology gap theory. The author conducts the analysis from the perspective of two countries: innovators and imitators with respect to technology flows. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz T., GATT a międzynarodowa polityka handlowa, PWN, Warszawa 1988.
 2. Czudak K., Współczesne transakcje wiązane, „Handel Zagraniczny" 1988, nr 3.
 3. Dokumenty Europejskie w opracowaniu A. Przyborowskiej-Klimczak i E. Skrzydło-Tefelskiej, Wyd. „Morpol", Lublin 1999, t. III.
 4. Dudziński J., Knap R., Handel zagraniczny, Zachodniopomorska Szkota Biznesu w Szczecinie, Szczecin 1999.
 5. Federal Register Finał Rule 1994-Offsets in Military Exports, Department of Commerce, Bureau of Export Administration, Office of Strategic Industries and Economic Security - Defence Marekt Research Reports, http://www.doc-bxa.bmpcoe.org
 6. Gostomski E., Istota i formy międzynarodowego handlu wiązanego, „Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Uniwersytet Gdański, Sopot 1997, nr 14.
 7. Gostomski E., Transakcje offsetowe w handlu międzynarodowym [w:] Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziotek, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001.
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 z 1997, poz. 483.
 9. Lentowicz "L., Amerykańskie skrzydła dla Polski, „Rzeczpospolita" 2002, nr 301.
 10. Marshall A., Industry and Trade, London 1919.
 11. Międzynarodowe przepływy gospodarcze. Nowe tendencje i próby regulacji, pod red. L. Balcerowicza, PWN, Warszawa 1987.
 12. Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 13. Monkiewicz J., Międzynarodowy transfer wiedzy technicznej. Elementy teorii i polityki, PWN, Warszawa 1981.
 14. Offsets in Defense Trade 2001, Department of Commerce, Bureau of Export Administration, Office of Strategic Industries and Economic Security - Defence Market Research Reports, http'.//www.doc-bxa.bmpcoe.org
 15. Posner M.V., International Trade and Technical Change, Oxford Economic Papers, 1961, vol. 12.
 16. Rajski J., Rozwój umów kompensacyjnych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo XXVIII, z. 2005, 1990.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r., w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej (Dz.U. nr 100 z 2002, poz. 907).
 18. Schroeder J., Wojciechowski H., Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 19. Schumpeter J., Theorie die wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig 1912.
 20. Status Report of the Presidential Commission on Offsets in International Trade, Approved by the Commission 18.01.2001, s. 23.
 21. Szumański A., Ustawa o umowach offsetowych. Komentarz, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
 22. Szymoniuk B., Hyz E., Transakcje offsetowe na rynku lotniczym okazją do podwyższenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2000.
 23. UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Legal Guide on International Counter-trade Transactions, New York, 1993, rozdz. l, s. 1.
 24. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, Dz.U. nr 80 z 1999, poz. 903, z późn. zm.
 25. Zielińska-Gtębocka A., Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego, Wyd. UG, Gdańsk 1996.
 26. Zielińska-Głębocka A., Wprowadzanie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wyd. UG, Gdańsk 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu