BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Lidia (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Mesjasz Czesław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Strategie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach globalizacji
Company Strategies on the International Market in the Era of Globalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 639, s. 109-128, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Rynki międzynarodowe, Globalizacja gospodarki, Metoda łańcucha wartości M. Portera
Corporation strategies, International market, Economic globalization, Porter's Value Chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy omówiono główne modele strategii przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku międzynarodowym. Są to modele opracowane w ramach tradycyjnych i racjonalistycznych podejść, stosowanych w zarządzaniu strategicznym.

Globalisation is being accompanied by an increase in the complexity and uncertainty of the business and financial mediation environment, rendering current strategic management methods inadequate. The increase in complexity and uncertainly of the environment due to globalisation poses acute challenges for strategic planning. Existing planning and strategic analysis methods. which assume the opportunity to select the most probable alternatives, can no longer be applied. The purpose of this article is to review the main models for developing a strategy for a company operating on the international market. It foremost includes models prepared under the traditional, rationalist approaches used in strategic management. Due to the significance of those models, and the fact that they are not very well known among Polish theoreticians and practitioners. however, the review is useful both for continued theoretical discussion as well as for practical application. A review of the trends in the evolution of these models - including new directions in strategic management theory, including, in particular, planning methods based on the concept of the learning organization and the resulting scenario method applied in the management of enterprises operating on the international market - complements this review of traditional models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett C., Ghoshal S., Tap Your Subsidiaries for Global Reach, „Harvard Business Review", November/December 1986.
 2. Calori R., Atamar T., Nunes P., International Competition in Mixed Industries, „Long Range Planning", vol. 33, 2000.
 3. De Geus A., The Living Company. Habits for Survival in a Turbulent Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, Mass., 1997.
 4. Gołębiowski T., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 5. Heijden van der K., Scenarios. The Art of Strategie Conversation, John Wiley & Sons, New York 1996 (wydanie polskie: Heijden van der K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000).
 6. Heenan D.A., Perlmutter H.V., Multinational Organizational Development: A Social Architecture Perspective, Addison-Wesley, Reading, Mass. 1979.
 7. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy. Text and Cases, Prentice Hali, New York 1989.
 8. Kolb D., Rubin I.M., Organizational Behavior, an Experimental Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.
 9. Mesjasz C., Metody planowania strategicznego stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw [w:] Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Badania Statutowe Katedry Procesu Zarządzania, kierownik tematu A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999 (opracowanie niepublikowane).
 10. Mesjasz C., Metody analizy strategicznej stosowane w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw [w:] Metody analizy w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, Badania Statutowe Katedry Procesu Zarządzania, kierownik tematu A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000 (opracowanie niepublikowane).
 11. Mintzberg H., Power In and Around Organizations, Prentice-Hall, Englewood Clifs, NJ 1983.
 12. Mintzberg H., Lampel J., Reflecting on the Strategy Process, „Sloan Management Review" 1999, vol. 40, nr 3.
 13. Otta W.J., Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych [w:] Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, pod red. T. Gołębiowskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 14. Perlmutter H.V., Building the Symbiotic Societal Enterprise: A Social Architecture for the Future, „World Futures" 1984, vol. 19, nr 3/4.
 15. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 16. Porter M.E., Changing Pattems of International Competition, „California Management Review" 1986, vol. 28.
 17. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, MacMillan Press, London 1990.
 18. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa 1994.
 19. Prahalad C.K., Doz Y.L., The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision, The Free Press, New York 1987.
 20. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996.
 21. Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 22. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 23. Taggart J.H., Strategy and Control in the Multinational Corporation: Too Many Recipes?, „Long Range Planning" 1998, vol. 31, no. 4.
 24. Yernon-Wortzel H., Wortzel L.H., Global Strategie Management. The Essentials, John Wiley & Sons, New York 1991.
 25. Wack P., Scenarios: Uncharted Waters Ahead, „Harvard Business Review" 1985, wrzesień-październik.
 26. Wack.P., Scenarios: Shooting the Rapids, „Harvard Business Review" 1985, listopad-grudzień.
 27. White R.E., Poyntcr T.A., Strategies for Foreign-Owned Subsidiaries in Canada, „Business Quarterly" 1984, Summer.
 28. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, P WE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu