BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Major Michał (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa
Determinants of the Enterprise's Quality Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 643, s. 37-54, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Strategia jakości, Jakość produkcji, Analiza statystyczna
Quality strategy, Production quality, Statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem opracowania jest analiza podstawowych determinant polityki jakości przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na rolę, jaka w procesie kształtowania i realizacji celów polityki jakości odgrywa polityka prokredytowa.

Maximising profit from sales by maximising market share constitutes the goal and assumption of quality policy. Quality policy can have a defensive or offensive character. In the first example, the firm's objective is to maintain its current market position while engaging the smallest amount of financial resources possible. The opposite of defensive policy is offensive policy geared towards achieving the maximum share in turnover of products of a given class, by adjusting the level of quality to the current market situation and paying attention to such factors as market segment size, distribution of budgetary constraints in the segment, and the prices and quality of competing products. In implementing quality policy, entrepreneurs can strive to improve existing products, create new products within the same technology, or create new technologies to meet demand. These tasks are linked to the existing quality strategy. An element of a strategy carried out under the quality policy can also be pro-credit policy, which enables the firm to maintain leading technical quality. Instead of adjusting price to the customer's financial potential (budget constraints), the firm can operate conversely by stimulating the level of budget constraints so that their structure corresponds to the assumptions of quality policy. In analysing the impact of various factors on the firm's market position, the author used the model of market conditions governing product quality presented in works: [4], [5], [6] and [8]. The issues described in this article are a continuation of the topics addressed under statutory research [8], as well as in other works [10], [11] and [12]. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki J., Encyklopedia języka C dla IBM PC, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.
 2. Feller W., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1977.
 3. Frank R.H., Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill, Inc., 1991.
 4. Iwasiewicz A., Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXVII-XXXVIII (1994-1995).
 5. Iwasiewicz A., Optymalizacja jakości wyrobów, Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy KPTT, Kraków 20-21 IX 1995.
 6. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością; podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 7. Iwasiewicz A., Paszek Z., Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 8. Iwasiewicz A., Steczkowski J., Major M., Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością, Badania statutowe, Umowa nr 105/KS/5/96/S, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 9. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1994.
 10. Major M., Analiza symulacyjna rynkowych zachowań konsumenta [w:] Symulacja systemów gospodarczych, Antałówka '99, Warszawa 1999.
 11. [l1] Major M., Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 12. Major M., Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta na potrzeby zarządzania jakością [w:] Zastosowanie metod ilościowych, Ekonometria nr 7, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 13. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998.
 14. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1978.
 15. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, W. Krysicki i inni, cz. I i II, PWN, Warszawa 1986.
 16. Varian H.R.,Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu